Skrevet af:
Jesper Beese
9. september 2015

Topskat 2015 og 2016

SKAT har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2016.

Personlig indkomst
I 2015 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter am-bidrag på 459.200 kr.. Det betyder, at personer med en månedsløn på mere end 41.600 kr. i 2015 betaler topskat.

I 2016 hæves grænsen for betaling af topskat til 467.300 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at personer med en månedsløn på 42.330 kr. vil skulle betale topskat i 2016.

For de personer, der skal betale topskat både i 2015 og 2016 betyder den hævede grænse en skattebesparelse på 15% x (467.300 – 459.200) i alt 1.215 kr.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2015 og 2016. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2015 på 51,95 % og hæves først til 51,97 % i 2018. 

Kapitalindkomst
Har man positiv nettokapitalindkomst på mere end 41.900 kr. (83.800 kr. for ægtepar) i 2016 indgår denne i beregningen af topskatten. 

Man kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst i 2016 stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat
Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2016 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner.

De 9 kommuner, der har søgt om at måtte hæve skatten i 2016 er Albertslund, Fredensborg, Lolland, Guldborgsund, Kerteminde, Esbjerg, Struer, Norddjurs og Jammerbugt.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere