Brancher

I danrevi har kunder inden for alle brancher. Der findes kunder lige fra personligt drevne virksomheder til små og mellemstore anparts- og aktieselskaber. Desuden betjener vi også privatpersoner f.eks. ved føring af skattesager og rådgivning om specielle skatteforhold f.eks. sømandsskat og skat ved arbejde i udlandet.

Vores interne samarbejdsnetværk gør os i stand til at tilbyde dig den rådgivning, som passer specifikt til dig og din virksomhed.

Specialviden

I danrevi har specialviden i følgende brancher og på følgende områder:
 • Andelsboligforeninger
 • Automobilforhandlere
 • Bagermestre
 • Bedemænd
 • Bowlinghaller
 • Dambrug 
 • Detailhandel
 • Efterskoler
 • Ejendomsmæglere
 • Fiskeri
 • Foreninger
 • Fysioterapeuter
 • Generationsskifte
 • Grønne regnskaber
 • Håndværksmestre
 • Hotelvirksomheder
 • Iværksættere
 • Købmænd og Kiosker
 • Læger
 • Landbrug 
 • Musikbranchen
 • Pelsdyravl
 • Produktionsvirksomheder
 • Restauratører
 • Skatterådgivning og skattesager
 • Skatterådgivning ved arbejde i udlandet
 • Større skov- og landbrug
 • Tandlæger
 • Turistvognmænd
 • Værftsindustri
 • Virksomhedsoverdragelse, - rådgivning og -udvikling
 • Økonomisk rådgivning

Personlig kontakt

Vi prioriterer den personlige kontakt til vores kunder meget højt.

Derfor kan du altid være sikker på at tale med netop den revisor, du fra starten har valgt som sparringspartner og rådgiver. Får du behov for rådgivning om et specifikt emne, som din nuværende revisor ikke almindeligvis arbejder med, finder vi en revisor i netværket, som træder til. 

Den tætte kontakt mellem revisionsvirksomhederne i netværket skaber en stor vidensbank, der altid kommer dig til gode.