Aktuel skat

Tid og Sted

7. december 2021

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

24. november 2021

Pris ekskl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

At præsenterer deltagerne for aktuelle problemstillinger og ny lovgivning inden for skatteområdet.

Indhold

Underviser fastlægger emnerne når vi nærmer os kursusdatoen for at sikre så høj aktualitet som muligt.

Undervisere
Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster

Målgruppe
Revisorer på alle niveauer.

Timefordeling
8 timers efteruddannelse i kategorien "Anden relevant lovgivning og faglige standarder".