Assistance, udvidet gennemgang og fravalg af revision

Tid og Sted

13. november 2023

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

Tilmeldingsfrist

9. oktober 2023

Pris ekskl. moms

2.300 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

At præsenterer deltageren for aktuelle emner og problemstillinger inden for de nævnte områder.

Målgruppe

Kurset er møntet på godkendte revisorer og andre medarbejdere i revisionsvirksomheden.

Underviser

Kim Wegener, SEGES

Timefordeling

8 timers efteruddannelse i kategorien "Revisions- og erklæringsområdet".

Beskrivelse af indhold

Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision.

Såfremt de særlige regler for fravalg af revision eller tilvalg af udvidet gennemgang ikke overholdes, medfører det at fravalg af revision evt. ikke kan foretages med de frustrationer dette kan give. På dette kursus gennemgår vi derfor reglerne for fravalg af revision, og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang, så du kan rådgive dine kunder på bedst mulig vis herom. Tillige gennemgår vi de nye regler om revisionspligt samt revisorpligt for særlige risikobrancher i regnskabsklasse B.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så, herunder hvad skal revisor især være opmærksom på? Med udgangspunkt i FSR's nye vejledning om assistanceopgaver, gennemgår vi på dette kursus kravet til revisors handlinger, erklæring mm. i forbindelse med revisors assistance med opstilling af regnskaber.

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang bygger på reglerne for et review med 4 obligatoriske supplerende handlinger. På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, samt gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.

Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver mestrer reglerne og kravene til:
- Til- og fravalg af revision
- Assistance
- Udvidet gennemgang

Kursusindhold
Med udgangspunkt i lovgivningen, standarderne og FSR's nye vejledning om assistanceopgaver, gennemgår vi overordnet muligheder og risici samt forskelle ved assistance og udvidet gennemgang, ligesom vi gennemgår faldgruber i forbindelse med fravalg af revision herunder:

 • Hvilke regler gælder?
 • Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden?
 • Hvilke krav er der til forståelse af regnskabsposterne?
 • Hvilke krav er der til planlægning?
 • Hvilke forhold bør revisor vær opmærksom på?
 • Særlige overvejelser ved assistance med skattemæssige opgørelser?
 • Hvilke krav er der til dokumentation og arkivering?
 • Skal revisor være uafhængig?
 • Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?
 • Hvornår kan revisor ikke afgive assistanceerklæring?
 • Kravene til en erklæring om udvidet gennemgang
 • Præcisering til de 4 supplerende handlinger ifm. UG
 • Regler og faldgruber omkring fravalg af revision
 • Regler og faldgruber omkring tilvalg af udvidet gennemgang
 • "Holding-reglen" ifm. til- og fravalg af revision
 • Etc.