Om danrevi

Danrevis idégrundlag er gennem serviceydelser af en høj, ensartet kvalitet at være en attraktiv samarbejdspartner for kunder, kolleger og egne samarbejdspartnere, som bl.a. er pengeinstitutter og advokater.

Hovedmålsætningen i Danrevi er ved samarbejde at sikre og styrke medlemsvirksomhedernes fortsatte udvikling og skabe størst mulig tryghed i beskæftigelsen for såvel indehavere som medarbejdere.

Visioner og værdier

Den største målsætning for danrevi som organisation er at styrke medlemsvirksomhedernes fortsatte udvikling gennem samarbejde og netværk. Herved forsøger vi samtidig at skabe størst mulig tryghed i beskæftigelsen for både indehavere og medarbejdere.

Herudover er medlemmerne enige om følgende delmålsætninger:

  • at nyde stor tillid hos omverdenen
  • at bevare og styrke den faglige kunnen, etik og stolthed
  • at deltage i og påvirke den faglige udvikling.


Udvalgenes formål er hhv. at:

  • tiltrække flere kunder til den enkelte medlemsvirksomhed.
  • øge danrevi's medlemstal.
  • sammensætte årets uddannelsesaktiviteter.
  • forestå standardregnskabsudarbejdelse.
  • varetage fælles udvikling af revisionsværktøjer til brug for revision i mindre og mellemstore virksomheder.
  • videreudvikle den fælles kvalitetsstyring

Vi tager i ledelsen udgangspunkt i Human Resource Management eller oversat; i menneskecentreret ledelse.