Revisors ansvar

Tid og Sted

9. november 2021

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

26. oktober 2021

Pris ekskl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

Tilmeld dig her

Kursusbeskrivelse

Formål

At præsenterer deltageren for aktuelle emner og problemstillinger inden for de områder, hvor revisor kan ifalde ansvar (4+2 timer).

Desuden vil kurset indeholde gennemgang af aktuelle problemstillinger vedr. rekonstruktion (2 timer).

Indhold

Revisoransvar:

  • Præsentation af revisoransvaret
  • Culpavurderingen og sammenhængen mellem revisors erstatningsansvar og det disciplinære ansvar
  • Mulighederne for at minimere og afdække risikoen for at ifalde erstatningsansvar.
  • Revisoransvarsforsikring – Typiske faldgruber
  • Tips og råd

Rekonstruktion:

  • Nye regler om rekonstruktion
    Konkurslovens regler om rekonstruktion er ændret i marts 2021

Målgruppe

Kurset er møntet på godkendte revisorer og andre medarbejdere, der arbejder med opgaver, hvor revisor kan ifald ansvar.

Undervisere

Mads Klint Kjærgaard Jørgensen og Leo Jantzen, TVC (Revisors ansvar).

Gert Nissen og Per Buttenschøn, DLA Piper Advokater (Rekonstruktion).

Timefordeling

4 timers efteruddannelse i kategorien "Revisions- og erklæringsområdet". 4 timers efteruddannelse i kategorien "Anden relevant lovgivning og faglige standarder".