Aktuel revision og regnskab

Tid og Sted

10. november 2020

9.00 - 17.00
Der er kaffe fra kl. 8.30

Trinity
Gl. Færgevej 30
7000 Fredericia

Tilmeldingsfrist

28. oktober 2020

Pris ekskl. moms

2.150 kr. inkl. forplejning

UDSOLGT

Kursusbeskrivelse

Formål

At præsenterer deltageren for aktuelle emner og problemstillinger inden for revision og regnskab.

Indhold

Kommer senere.

Målgruppe

Kurset er møntet på godkendte revisorer og andre revisorer, der arbejder revision af årsrapporter.

Underviser

René Hermann Rasmussen, BDO

Timefordeling

8 timers efteruddannelse i kategorien "Revisions- og erklæringsområdet".