Skrevet af:
Jesper Beese
10. november 2022

Skattefri julegaver fra arbejdsgiver 2022

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2022 er 900 kr. inklusive moms. Reglerne om det særlige coronagavekort fra 2021 er desværre ophævet.

Har du ikke i årets løb modtaget andre gaver eller skattepligtige personalegoder, kan du modtage skattefri julegaver helt op til 1.200 kr. i 2022. Men pas på faldgruberne.

Modtag for op til 1.200 kr. skattefrit
Den øvre grænse for skattefrie personalegoder udgør som nævnt 1.200 kr. inklusive moms. 

Værdi af julegaver er skattefri for modtager hvis værdien ikke er over 900 kr. - også selv om du har modtaget andre gaver i årets løb så grænsen overskrides. Det betyder, at hvis du har fået julegave til en værdi på 900 kr. og andre gaver til en værdi på 600 kr. i alt 1.500 kr. - ja så beskattes altså kun de 600 kr.

Hvis du ikke i årets løb ikke har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder omfattet af grænsen eller andre gaver fra din arbejdsgiver, kan du derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.200 kr., uden at det udløser skat.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis julegavens værdi er over 900 kr. og du har modtaget andre gaver i årets løb der medfører, at du samlet har modtaget for mere end 1.200 kr. så bliver du beskattet af både værdi af julegaven og værdien af de øvrige gaver. 

F.eks. vil en julegave til 905 kr. i kombination med øvrige gaver, vin osv. til 400 kr. udløse en samlet beskatning af hele beløbet på 1.305 kr. 

Gavekort m.v.
Praksis i forhold til at modtage gavekort er stadig den samme.

De særlige regler for ekstra coronagavekort fra 2021 gælder desværre ikke længere.

Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Selv om der i de fleste tilfælde ikke er tale om betydende beløb, så har Skattestyrelsen alligevel fokus på at netop disse regler overholdes når Skattestyrelsen kommer på kontrol i virksomhederne. Praksis viser, at Skattestyrelsen gennemfører beskatning af selv bagatelagtige beløb.

Tingsgaver og gavebeviser
Derimod er der intet problem i at give en tingsgave. Værdien skal blot ligge inden for beløbsgrænsen. Dette gælder også selv om den kan byttes til en anden vare i den butik, hvori den er købt.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af din arbejdsgiver, kan derimod godt gives som en skattefri julegave. Vær dog opmærksom på, at der i praksis kun kan være adgang til et "begrænset udvalg" og f.eks. ikke adgang til 1.000 varenumre i det lokale supermarked.

Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter. Vær særlig opmærksom på, at der her er skrappe krav - vil du være på den sikre side bør du som arbejdsgiver aftale med restauranten, at gavekortet/-beviset alene giver adgang til en forud aftalt menu.

Alternative julegaver
Nogle virksomheder dropper både julefrokost og julegaver mod til gengæld at betale for en skitur for medarbejderne efter nytår. Det kan imidlertid meget nemt føre til en skatteregning for disse, selvom virksomhedens udgift er den samme. Praksis omkring den slags arbejdsgiverbetalte firmaudflugter er nemlig ualmindelig hård. Vi anbefaler derfor konsekvent, at man indhenter et Bindende Svar fra Skattestyrelsen, inden man beslutter den slags.

Gaver til forretningsforbindelser
Sådanne julegaver vil normalt altid blive klassificeret som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Kun gaver, der gives til samtlige kunder eller til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og som er forsynet med logo/firmanavn og i øvrigt ikke koster over 100 kr. ekskl. moms, vil normalt kunne anses for reklame med fuldt fradrag.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere