Skrevet af:
Jesper Beese
15. november 2017

Skattefri firmajulegaver 2017

 

Beløbsgrænsen for den skattefrie firmajulegave er i 2017 uændret 800 kr. inklusive moms.

Har du ikke i årets løb modtaget andre gaver eller personalegoder, kan du modtage skattefri gaver helt op til 1.100 kr..

Modtag for op til 1.100 kr. skattefrit
Også den øvre grænse for skattefrie personalegoder udgør uændret 1.100 kr. inklusive moms.

Hvis du ikke i årets løb har modtaget nogen form for skattepligtige personalegoder eller gaver fra din arbejdsgiver, kan du derfor rent faktisk modtage en julegave på op til 1.100 kr., uden at det udløser skat.

Gavekort m.v.
Praksis i forhold til at modtage gavekort er stadig den samme.

Det er således stadig ikke muligt at give gavekort til den lokale handelsstandsforening eller til bestemte forretninger som julegave, uden at det udløser skat. Det gælder også, selvom gavekortet ikke kan veksles til kontanter.

Selv om der i de fleste tilfælde ikke er tale om betydende beløb, så har SKAT alligevel fokus på at netop disse regler overholdes når SKAT kommer på kontrol i virksomhederne. Praksis viser, at SKAT gennemfører beskatning af selv bagatelagtige beløb.

Tingsgaver og gavebeviser
Derimod er der intet problem i at give en tingsgave. Værdien skal blot ligge inden for beløbsgrænsen. Dette gælder også selv om den kan byttes til en anden vare i den butik, hvori den er købt.

Gavebeviser, der giver adgang til at vælge en eller flere gaver fra en liste, hvis indhold er bestemt af din arbejdsgiver, kan derimod godt gives som en skattefri julegave.

Det gælder også gavebeviser til bestemte restauranter eller kroophold, hvis de ikke kan byttes til andre ydelser eller veksles til kontanter.

Alternative julegaver
Nogle virksomheder dropper både julefrokost og julegaver mod til gengæld at betale for en skitur for medarbejderne efter nytår. Det kan imidlertid meget nemt føre til en skatteregning for disse, selvom virksomhedens udgift er den samme. Praksis omkring den slags arbejdsgiverbetalte firmaudflugter er nemlig ualmindelig hård. Vi anbefaler derfor konsekvent, at man indhenter et Bindende Svar fra SKAT, inden man beslutter den slags.

Gaver til forretningsforbindelser
Sådanne julegaver vil normalt altid blive klassificeret som repræsentationsudgifter med begrænset fradragsret. Kun gaver, der gives til samtlige kunder eller til en ubestemt kreds af kunder eller potentielle kunder, og som er forsynet med logo/firmanavn og i øvrigt ikke koster over 100 kr. ekskl. moms, vil normalt kunne anses for reklame med fuldt fradrag.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere