Skrevet af:
Jesper Beese
2. september 2014

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2014 og 2015 - kost og logi

Regulering af visse beløbsgrænser blev fastfrosset ved Forårspakke 2.0 til og med 2013. 

Fra og med 2014 bliver visse beløbsgrænser igen reguleret af SKAT. Nu er satserne for 2015 også klar.

Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2015 fastsat til kr. 471 kr. pr. døgn for kost. Satsen for logi udgør i 2015 kr. 202 pr. døgn. 

For 2014 er satsen for kost 464 kr. for kost og kr. 199 for logi pr. døgn. 

Satserne kan udbetales skattefrit af arbejdsgiveren når reglerne herfor er opfyldt. 

Udbetales godtgørelsen ikke skattefrit kan lønmodtageren foretage fradrag med de nævnte satser. 

For 2015 kan der maksimalt foretages fradrag med 25.900 kr. årligt.

For 2014 kan der foretages fradrag med maksimalt 25.500 kr. årligt. 

Se alle regulerede satser for 2014 og 2015 her >>

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere