Skrevet af:
Jesper Beese
5. oktober 2023

Nybygger ? - vær opmærksom på de nye boligskatteregler

Er du nybygger, i gang med en større til- eller ombygning, eller har du indgået aftale om et projektsalg i en udstykning? – så vær opmærksom på boligskattereglerne – der kan være penge at spare de næste mange år hvis boligen kan færdigmeldes i 2023.

Du betaler normalt grundskyld (ejendomsskat) fra det tidspunkt du køber en grund hvis grunden er udstykket for år tilbage. Er grunden derimod en del af en ny udstykning, så betaler du først grundskyld i året efter, der er sket en vurdering af din grund.

Dette er f.eks. relevant hvis du har købt et hus ifm. et såkaldt projektsalg, hvor du køber grund og hus før der overhovedet er sket udstykning af grunden. Først når matriklen er registreret og der er sket en offentlig vurdering betaler du grundskyld.

Anderledes forholder det sig med ejendomsværdiskatten. Den betaler du normalt først i året efter din bolig er færdigmeldt og du er flyttet ind.

Det har altså hidtil været en fordel, hvis man kunne skubbe færdiggørelsen af et byggeri til efter 1. januar. Således vil der først skulle betales ejendomsværdiskat fra 1. januar i det efterfølgende .

Med de nye boligskatteregler for 2024 kan der dog være grund til at overveje at fremskynde en færdigmelding af byggeriet hvis dette ellers er muligt.

 

Skatterabat hvis du bygger nyt
Skatterabatten er kun relevant, hvis dine samlede boligskatter i 2024 er højere med de nye skatteregler, end de ville have været med de hidtidige regler.

Om du, med de nye regler, kan få skatterabat af en nybygget bolig, afhænger af, hvornår du færdigmelder din nye bolig.

Hvis din nye bolig står færdig senest den 1. januar 2024, kan du få skatterabat på både ejendomsværdiskatten og grundskylden. ”Stå færdig” betyder, at du har færdigmeldt byggeriet til kommunen.

Hvis din nye bolig står færdig efter den 1. januar 2024, har du ikke mulighed for at få skatterabat på ejendomsværdiskatten.

Hvis du køber og overtager grunden senest den 31. december 2023, har du stadig mulighed for at få skatterabat på grundskylden ved overgangen til de nye skatteregler. Også selvom din nye bolig først er færdig efter den 1. januar 2024.


Skatterabat ved ombygning og tilbygning
Skatterabatten er relevant, hvis dine samlede boligskatter i 2024 er højere med de nye skatteregler, end de ville have været med de hidtidige regler.

Om du kan få skatterabat af en ombygget bolig, afhænger af, hvornår du færdigmelder din ombygning.

Hvis din ombygning er færdigmeldt senest den 1. januar 2024, kan du få skatterabat på både grundskyld og ejendomsværdiskat for hele din bolig, som den fremstår efter ombygningen.

Hvis ombygningen er færdig efter den 1. januar 2024, er du også omfattet af skatterabatten på både grundskyld og ejendomsværdiskat. Rabatten på ejendomsværdiskatten beregnes dog kun af værdien af din bolig, som den fremstod inden ombygningen.

Skatterabat når du køber i et projektsalg
Skatterabatten er relevant, hvis dine samlede boligskatter i 2024 er højere med de nye skatteregler, end de ville have været med de hidtidige regler.

Om du, med de nye regler, kan få skatterabat, afhænger af, hvornår du overtager boligen.

Hvis du køber og overtager et projektsalg senest den 31. december 2023, har du mulighed for at få skatterabat på både ejendomsværdiskat og grundskyld.

Det er overtagelsesdatoen på købskontrakten eller tinglyste skøder, der afgør, hvornår en bolig er overtaget. Adgangen til den fulde skatterabat på ejendomsværdiskatten er dog også betinget af, at byggeriet er færdigmeldt til kommunen pr. 1. januar 2024.

Hvis du køber boligen i 2023, men overtager den efter den 31. december 2023, er du ikke omfattet af skatterabatten på ejendomsværdiskat. Du skal derfor betale den ejendomsværdiskat, der beregnes ud fra de nye regler.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere