Skrevet af:
Jesper Beese
8. december 2021

Håndværkerfradrag og servicefradrag 2022

Det er nu slut med fradraget for grønne håndværksydelser og kun servicefradraget overlevede finanslovsaftalen for 2022.

Nedenstående fremgår af finanslovsaftalen og reglerne er formelt set ikke endeligt vedtaget endnu.

Servicefradraget sænkes fra 25.000 kr. i 2021 til 6.400 kr. i 2022.

Fradrag for håndværksydelser ophæves helt. Der var ellers tidligere lagt op til, at dette skulle tilbage til 12.900 kr. for 2022. Denne del af fradraget måtte desværre ladet livet som en del af finansieringen af Finansloven for 2022.

I den politiske aftale om finansloven er det bestemt, at håndværksdelen skal afskaffes med virkning fra den 1. april 2022.

Beløbsgrænsen for håndværksydelser gælder derfor kun for arbejde, der udføres i første kvartal af 2022. Det bliver et krav, at regningen betales senest den 31. maj 2022. Grænsen pr. person er her 12.900 kr.

Ægtefæller (og samlevere med fælles økonomi) har ret til hvert sit fradrag uanset hvem der har betalt regningen – dog ikke for den samme udgift – og kan derfor i 2022 tilsammen opnå fradrag for 12.800 kr. for serviceydelser og samlet 25.800 kr. for håndværksydelser. Det er uden betydning, hvem af dem der betaler regningerne.

Skatteværdien af servicefradraget falder fra ca. 35 % til ca. 26 %. Dette er udtryk for din reelle skattebesparelse. Et servicefradrag på 12.800 kr. i 2022 giver således en faktisk skattebesparelse på ca. 3.300 kr. i 2022 mod ellers ca. 4.500 kr. i 2021

Hjælp i egen bolig
Servicefradraget dækker over udgifter til hjælp i egen bolig eller i sommerhuset og omfatter udgifter til:

  • Rengøringshjælp
  • Vinduespudsning
  • Børnepasning
  • Havearbejde

Du kan se en nærmere uddybning på skattestyrelsens hjemmeside.

Betingelserne for fradraget er, at du køber ydelserne af en momsregistreret virksomhed. Køber du hjælpen af en privatperson, skal denne imidlertid udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring med oplysning om blandt andet navn, personnummer og kontonummer.

Oplysningerne skal du bruge, når du indtaster dit fradrag og sikrer, at indkomsten automatisk kommer med på hjælperens årsopgørelse. Du kan læse mere om kravene til indholdet af serviceerklæringen ved at klikke her.

Håndværkerydelser

Som det fremgår ovenfor er det slut med fradrag for håndværksydelser i 2022. Der er ikke aktuelt planer om at genindføre fradrag for disse ydelser. Dette begrundes til dels med et overophedet marked for disse ydelser.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere