Skrevet af:
Jesper Beese
4. januar 2021

Håndværkerfradrag og servicefradrag 2021

Det samlede fradrag fordobles, og skatteværdien af servicefradraget øges væsentligt, men det gælder foreløbigt kun i 2021.

Nedenstående fremgår af udkastet til lovforslaget og reglerne er formelt set ikke endeligt vedtaget endnu.

Servicefradraget hæves fra 6.400 kr. til 25.000 kr.

Fradrag for håndværksydelser hæves fra 12.800 kr. til ligeledes 25.000 kr. – altså i alt 50.000 kr.

Ægtefæller (og samlevere med fælles økonomi) har ret til hvert sit fradrag – dog ikke for den samme udgift – og kan derfor i 2021 tilsammen opnå fradrag for 100.000 kr. Det er uden betydning, hvem af dem der betaler regningerne.

Skatteværdien af servicefradraget stiger fra ca. 26 % til ca. 35 %. Dette er udtryk for din reelle skattebesparelse. Et servicefradrag på 15.000 kr. i 2021 giver således en faktisk skattebesparelse på ca. 5.200 kr. mod ellers ca. 3.900 kr.

Hjælp i egen bolig
Servicefradraget dækker over udgifter til hjælp i egen bolig eller i sommerhuset og omfatter udgifter til:

  • Rengøringshjælp
  • Vinduespudsning
  • Børnepasning
  • Havearbejde

Du kan se en nærmere uddybning på skattestyrelsens hjemmeside.

Betingelserne for fradraget er, at du køber ydelserne af en momsregistreret virksomhed. Køber du hjælpen af en privatperson, skal denne imidlertid udfylde og underskrive en såkaldt serviceerklæring med oplysning om blandt andet navn, personnummer og kontonummer.

Oplysningerne skal du bruge, når du indtaster dit fradrag og sikrer, at indkomsten automatisk kommer med på hjælperens årsopgørelse. Du kan læse mere om kravene til indholdet af serviceerklæringen ved at klikke her.

Forøgelsen af skatteværdien i 2021 sker  ved, at dit fradrag på årsopgørelsen hæves til 135 % af din faktiske udgift. Har du udgifter til hushjælp på 10.000 kr., vil fradraget på årsopgørelsen derfor lyde på 13.500 kr. Du skal derfor kun indberette din faktiske udgift - systemet omregner automatisk.

Håndværkerydelser
Det er fortsat kun arbejdslønnen inklusive moms, der giver ret til håndværkerfradrag. Arten af de arbejder, der giver ret til fradrag er uændret:

  • Energibesparelser, herunder isolering af ydervægge, udskiftning af vinduer og døre.
  • Energiforsyning, herunder solceller, varmepumper og ventilation.
  • Klimasikring, herunder afløbsinstallationer og dræn.
  • Andre grønne ydelser, herunder udvendigt malerarbejde og afmontering af brændeovne.
  • Bredbånd og tyverisikring, herunder nedgravning og indskydning af kabler.

Du kan se hele positivlisten, der giver ret til fradrag ved at klikke her.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere