Skrevet af:
Jesper Beese
6. november 2022

Elbiler - skat, moms og elafgift ved gratis opladning i virksomheden 

Det stigende antal elbiler og reglerne om krav til etablering af ladestandere for bl.a. større virksomheder inden 1. januar 2025 bevirker, at virksomhederne bliver nødt til at kende reglerne om skat, moms og elafgifter når det f.eks. tilbydes til medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser at tanke gratis strøm fra virksomhedens ladestandere.

Reglerne er yderst komplicerede og fyldt med faldgruber. Det viser en nyere afgørelse fra Skatterådet i SKM2022.432.SR som du kan læse i sin fulde længde her >>.

Afgørelsen handler om en virksomhed, der har rejst en række spørgsmål om konsekvenserne inden for skat, moms og elafgifter vedrørende udgifter til elforbrug i forbindelse med, at der tilbydes gratis strøm fra virksomhedens ladestandere til medarbejdere, kunder og forretningsforbindelser i virksomheden. Både konsekvenserne for virksomheden, medarbejderne og kunder/forretningsforbindelser berøres i afgørelsen.

Baggrund
Virksomheden har til eget brug indkøbt el-biler og ønsker at opsætte ladestandere. Ud over den rent erhvervsmæssige opladning af virksomhedens biler, så ønsker virksomheden at tilbyde sine ansatte gratis opladning af deres private el-biler hos virksomheden. Desuden skal kunder og forretningsforbindelser også have mulighed for at tanke gratis strøm på deres el-biler når de er på erhvervsmæssigt besøg i virksomheden.

Virksomheden har derfor nærmere spurgt om følgende forhold:

  • Fradragsret for el-udgifter til opladning af medarbejderes private biler
  • Skatteforholdene for medarbejderne ved brug af gratis opladning hos virksomheden
  • Fradragsret for el-udgifter til opladning af kunders og forretningsforbindelsers biler
  • Skatteforholdene for kunder og forretningsforbindelser, der modtager gratis opladning.
  • Fradragsretten for momsen af udgifterne til ovennævntes tankninger af gratis strøm.
  • Retten til godtgørelse af elafgiften ved ovennævntes tankninger af gratis strøm.

Skattemæssige forhold for virksomheden
Udgifterne til strøm til medarbejdernes opladning af private biler anser Skatterådet som et personalegode og dermed som en lønudgift for virksomheden. Virksomheden har derfor fuldt fradrag for disse udgifter. Arbejdsgiveren skal endvidere indberette værdien af godet på medarbejderne. Se mere nedenfor under de skattemæssige forhold for medarbejderne.

Den strøm, som kunder og forretningsforbindelser bruger til opladning ved besøg virksomheden kan virksomheden ikke fratrække fuldt ud.

Det skyldes, at Skatterådet anser udgifter som repræsentation på linje med f.eks. vingaven til receptionen. Det betyder, at virksomheden kun kan fratrække 25% af disse udgifter i skatteregnskabet.

Det vil derfor være nødvendigt for virksomheden at foretage en opdeling ved måling af fordelingen af dette strømforbrug.

Momsmæssige forhold for virksomheden
Generelt er der ikke fradragsret for moms på udgifter til personbiler – hverken selve driften eller anskaffelsen.

Det smitter efter Skatterådets opfattelse af på udgifterne til etablering og drift af ladestanderne og der er ikke momsfradrag på den af de samlede udgifter, der kan henføres til det forbrug, der sker ved opladning af medarbejderes, kunders og forretningsforbindelser personbiler.

Til gengæld vil virksomheden have momsfradrag for den del af udgifterne til opsætning og drift der kan henføres til virksomhedens forbrug til egne varebiler u/tons.

Godtgørelse af elafgift til virksomheden
Godtgørelsesreglerne følger som udgangspunkt momsreglerne. Kan man ikke få fradrag for momsen kan elafgiften heller ikke godtgøres.

Derfor kan virksomheden som udgangspunkt ikke få godtgjort nogen del af udgifterne.

Skatterådet svarede dog, at virksomheden godt kan få godtgørelse efter den såkaldte ”Særordning” (§21 i lov nr. 1353 af 21/12-2012 med senere ændringer).

Efter særordningen kan virksomheden så alligevel få godtgjort elafgiften af den strøm, der bruges til gratis opladning af både medarbejdernes private biler som biler tilhørende kunder og forretningsforbindelser. Det er dog et krav at ladestanderne drives for virksomhedens regning og risiko, samt at virksomheden er involveret i driften af ladestanderne. Desuden skal der ske måling af elforbruget direkte i ladestanderen. Der er også øvrige betingelser i ”Særloven” der skal opfyldes. Disse beskrives ikke nærmere her.

Skattemæssige forhold for medarbejderne
Den gratis strøm der gives til medarbejdernes biler anses som et personalegode, der er omfattet af bagatelgrænsen for mindre goder. Grænsen er pt. 1.200 kr.

Det betyder, at hvis virksomheden også giver en julegave til den maksimale værdi pr. år på 900 kr. (2022) samt øvrige smågaver over året – så vil det reelt medfører, at strømmen ikke bliver gratis for medarbejderne fordi grænsen for værdien af de samlede årlige gaver m.v. på 1.200 kr. overskrides. Som nævnt tidligere vil virksomheden derfor også have pligt til at indberette værdien af den gratis strøm på medarbejderen.

Skatterådet kommer i afgørelsen frem til, at den værdi, som medarbejderne skal beskattes af er markedsværdien – altså den pris, som medarbejderen skulle have betalt ved opladning i de offentlige opladningsstationer. Virksomheden havde ellers spurgt om værdien kunne ansættes til virksomhedens indkomstpris efter fradrag og godtgørelse af moms og elafgift, men den gik altså ikke.

Den tidligere regering havde i september 2022 fremlagt et udkast til en lovændring, der skulle gøre gratis opladning af elbilen på arbejdspladsen skattefri. Det vides dog først efter valget om en ny regering ønsker at arbejde videre med den ide.

Skattemæssige forhold for kunder og forretningsforbindelser
Gratis opladning af biler tilhørende kunder og forretningsforbindelser er ikke skattepligtige for disse modtagere.

Dette er som følge af, at Skatterådet anser dette som en modtagen repræsentationsydelse og værdien af en opladning anses for at ligge inden for rammerne af en typisk repræsentationsydelse f.eks. en middag på restaurant, en fodboldbillet eller lignende.

Skatterådet pointerede i afgørelsen at det naturligvis kun kan anses for repræsentation når der tankes ifm. erhvervsmæssige besøg i virksomheden.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere