Skrevet af:
Jesper Beese
10. februar 2022

Din Revisor Informerer - februar 2022


I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • Du har mulighed for at få skattemæssigt fradrag for udgifter til sponsorering af en lokal sportsklub. Det kræver dog, at sponsoreringen har tilstrækkelig markedsføringsmæssig værdi.

  • Du får som udgangspunkt fradrag for udgifter i forbindelse med it-svindel. Vær dog opmærksom på, at din digitale dør ikke må stå på vid gab.

  • Du har stadig mulighed for at opnå forøget skattemæssigt straksfradrag, når du køber småaktiver.

  • En virksomhed tog på en teambuilding tur i alperne. Men da turen ikke havde nok fagligt indhold, blev medarbejderne beskattet af værdien af turen.

  • Hvis en af dine ansatte har udgifter i forbindelse med en tjenesterejse, har du mulighed for at udbetale en skattefri rejsegodtgørelse. Dog skal visse betingelser være opfyldt

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere