Skrevet af:
Jesper Beese
8. marts 2022

Din Revisor Informerer - 1. kvartal 2022


I denne udgave af Din Revisor Informerer kan du blandt andet læse om:
  • Sidste udkald for håndværkerfradraget. Regeringen har fremsat et lovforslag, som næsten halverer håndværkerfradraget i forhold til 2021. Forslaget forventes vedtaget i slutningen af marts.
  • Ikke alle gavekort til medarbejdere er skattefrie. Vær eksempelvis opmærksom på beløbsgrænsen på 1.200 kroner.
  • Erhvervsstyrelsen har udsendt en ny regnskabsvejledning for andelsboligforeninger.
  • Lasse Houengaard er eneejer af håndværkervirksomheden Finn L. & Davidsen. Det ønsker han nu at ændre på og har inviteret en række loyale medarbejdere ind i ejerkredsen.
  • Mange selskaber skal i løbet af de næste måneder indsende årsrapporten. Husk, at det er ledelsen, der har ansvaret for at udarbejde, godkende og indsende rapporten.

Du kan også læse bladet som E-paper ved at klikke her

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere