Skrevet af:
Jesper Beese
11. juni 2020

A-skat og Am-bidrag - de nye betalingsfrister 

Tilbagevenden til de normale betalingsfrister for indeholdt A-skat og AM-bidrag er nu gjort lempeligere. Vær dog opmærksom da der ikke er meget logik i rækkefølgen. 

Folketinget vedtog tilbage i marts 2020 en hjælpepakke, der betød, at virksomhederne fik længere frist med betalingen af indeholdt A-skat og AM-bidrag af løn for april, maj og juni måned. 

Efter de tre måneder skulle de indeholdte beløb betales sammen med de beløb, som indeholdes ved lønudbetalingerne for august, september og oktober måned. Det ville betyde dobbeltbetaling tre måneder i træk.

Fristerne vedr. indeholdt A-skat og AM-bidrag for april, maj og juni er nu forlænget yderligere.

Der skal ikke betales for to måneder tre gange i træk. Nu bliver der i stedet tale om to betalinger i henholdsvis januar, marts og maj måned i 2021, men ikke på de samme datoer. 

I oversigten nedenfor er virksomhedernes betaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag arrangeret efter betalingsdatoerne.

Som det ses, betyder ændringen, at indeholdt A-skat og AM-bidrag for juli måned nu skal betales før de samme beløb for april, maj og juni måned, mens indeholdt A-skat og AM-bidrag for oktober måned 2020 skal betales senere end de indeholdte beløb for april måned 2021. Reglerne for indberetning er ikke ændret.

Det virker ikke så overskueligt - men hvis din virksomhed benytter et anerkendt lønsystem, er der gode muligheder for, at dette klarer ærterne for dig.

 

Lønperiode
Betalingsdato - små og mellemstore virksomheder
Betalingsdato - store virksomheder
Juli 2020          
10. august 2020 31. juli 2020
April 2020
10. september 2020
31. august 2020
Maj 2020
12. oktober 2020
30. september 2020
Juni 2020
10. november 2020
30. oktober 2020
November 2020
10. december 2020
30. november 2020
December 2020
18. januar 2021
30. december 2020
August 2020
29. januar 2021
15. januar 2021
Januar 2021
10. februar 2021
1. februar 2021
Februar 2021
10. marts 2021
1. marts 2021
September 2020
31. marts 2021 16. marts 2021
Marts 2021
12. april 2021
31. marts 2021
April 2021
10. maj 2021
30. april 2021
Oktober 2020
31. maj 2021
17. maj 2021

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere