Skrevet af:
Jesper Beese
1. marts 2023

Årsopgørelsen 2022 kan ses på TastSelv fra 11. marts 2023

Læs bl.a. mere om hvilke fradrag og indtægter du selv skal sørge for at oplyse. Det kan nemlig blive dyrt at glemme noget.
 
Mandag den 13. marts bliver dagen, hvor Skattestyrelsen officielt åbner for adgangen til årsopgørelsen for 2022. Går alt som det plejer, vil du dog allerede fra fredag den 10. marts 2023 kunne se din årsopgørelse på TastSelv.

Hvis du skal have penge tilbage (overskydende skat) starter Skattestyrelsen udbetalingerne 14. april 2023.

Årsopgørelser bliver dannet på baggrund af mange millioner oplysninger, som Skattestyrelsen modtager fra banker, arbejdsgivere, pensionsselskaber mv. De mange informationer, som Skattestyrelsen modtager automatisk, betyder, at langt de fleste ikke behøver at foretage sig noget.

Husk dog ALTID at tjekke om indberetningerne er korrekte og rette oplysningsskemaet hvis du finder fejl.

Dannes din årsopgørelse ikke automatisk skal du altid selv foretage dig noget, og det er ikke en god ide at være passiv.

Du skal bl.a. altid indberette oplysningsskemaet i tilfælde hvor du har:
 • selvstændig virksomhed
 • udenlandsk indkomst eller ejendom i udlandet
 • udlejet din bolig, som du ikke selv bor i
 • anparter, der ikke er omfattet af "anpartsreglerne"

Listen er ikke udtømmende.

Indberetter du ikke inden fristens udløb, som i disse tilfælde er 1/7-2023, så vanker der et skattetillæg på op til 5.000 kr. i første omgang. Dette også i tilfælde, hvor du ikke har noget at supplere de data med, som Skattestyrelsen allerede har. 

Du skal selv huske at oplyse følgende:

 • Befordringsfradrag (kørselsfradrag)
 • Servicefradrag
 • Håndværkerfradrag
 • Gevinst og tab på aktier og andre værdipapirer
 • Gevinst og tab på kryptovaluta
 • Indtægter fra deleøkonomi (f.eks. udlejning af værelse, bolig og bil)
 • Børne- og ægtefællebidrag
 • Kost og logi efter rejsereglerne
 • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser og andre lønmodtagerfradrag

Glemmer du et fradrag i første omgang er det ikke en katastrofe - du kan altid få rettet din årsopgørelse for 2023 indtil 1/5-2027. Herefter er fradraget forældet og dermed tabt.

Glemmer du derimod en indtægt eller en gevinst f.eks. salg af aktier kan Skattestyrelsen som regel altid rette dette uanset hvor lang tid der går - blot at Skattestyrelsen reagere inden der er gået 6 måneder fra forholdet blev klart for dem OG der som minimum er tale om det, der i jurasprog hedder "groft uagtsomt".


Tidsplanen for årsopgørelsen 2022
 • Januar 2023: Skattestyrelsen modtager oplysninger fra indberetterne.
 • Februar 2023: Skattestyrelsen samler de modtagne oplysninger.
 • 13. marts 2023: Årsopgørelsen er klar og kan ses i TastSelv.
 • 14. april 2023: Første udbetaling af overskydende skat 
 • 1. maj 2023: Sidste frist for at rette i årsopgørelsen
 • 1. juli 2023: Deadline for at udfylde oplysningsskemaet hvis du har virksomhed, arbejder i udlandet osv.
 • 3. juli 2023: Frist for indbetaling af restskat uden procenttillæg

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere