Skrevet af:
Jesper Beese
30. april 2018

Vedtagne ændringer - fri telefon, håndværkerfradrag, børneopsparingskonti og udligningsskat 

Flere lovændringer affødt af Finanslovsaftalen for 2018 er nu ved at være gennem lovapparatet på Christiansborg.
Folketinget har netop vedtaget de aftalte ændringer om bl.a.
 1. Afskaffelse af beskatning af fri telefon,
 2. Permanent håndværkerfradrag,
 3. Større indskud på børneopsparingskonti og
 4. Fremrykket afskaffelse af udligningskatten

1. Farvel til beskatning af fri telefon og internet fra 2020
Efter de gældende regler bliver ca. 480.000 arbejdstagere beskattet af fri telefon.

En lønmodtager, der får stillet fri telefon til rådighed af sin arbejdsgiver, skal betale skat af 2.800 kr. i 2018. Hvis to ægtefæller er omfattet af beskatningen, nedsættes den skattepligtige værdi med ægtefællerabat på 25 pct. Der gælder tilsvarende regler for selvstændigt erhvervsdrivende. Anvendes arbejdstelefonen ikke privat, sker der ingen beskatning.

2. Håndværkerfradrag (servicefradrag) permanent fra 2018
Du kan fortsat få fradrag for serviceydelser og håndværksydelser, som er udført i hjemmet eller fritidsboligen. Ordningen har tidligere levet på ”lånt tid” og er flere gange blevet forlænget. Nu er ordningen blevet permanent.

Husk at det kun er arbejdslønnen inkl. moms der giver fradrag og der skal betales elektronisk for arbejdet.
Husk at gemme din dokumentation for det udførte arbejde.
Fradragets værdi er ca. 27 %. Så hvis dit håndværkerfradrag er 3.000 kr., sparer du ca. 810 kr. i skat.
Som noget nyt kan du få fradrag for installation af tyverialarmer. 

Ift. 2017 er der IKKE længere fradrag for

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning til energiforbedringer
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til el-biler
 • Kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PCB og bly
SKAT forventer, at du kan rette fradraget på din forskudsopgørelse for 2018 fra medio juni.
Du kan se listen over fradragsberettigede ydelser og arbejder her.

3. Større indskud på børneopsparing fra 2018
Unge får fremover mulighed for at have markant mere stående på bankbogen, når de flytter hjemmefra. 

Husk at der ikke skal betales skat af afkastet af opsparingen.

I dag kan der indsættes 3.000 kr. om året og maksimalt 36.000 kr. i alt ind på en børneopsparing, uden at der skal betales skat af renteindtægter mv. Med det netop vedtagne lovforslag kan der allerede i 2018 sættes op til 6.000 kr. ind om året – dog maksimalt 72.000 kr., indtil barnet får udbetalt sin børneopsparing.

Der kan fortsat kun oprettes en børneopsparing pr. barn og kontoen skal lyde på barnets navn.

Det er første gang siden ordningens indførelse i 1972, at der permanent ændres på det beløb, som årligt kan indskydes på en børneopsparing. Det maksimale samlede indskud blev i 1999 forhøjet til 36.000 kr.

4. Farvel til udligningsskatten på indtægter fra pensionsopsparing
Med Forårspakke 2.0 blev der fra og med 2011 indført en midlertidig udligningsskat for store pensionsudbetalinger. 

Udligningsskatten pålægges ikke udbetalinger fra aldersopsparing, kapitalpensioner, invalidepension, førtidspension eller efterløn.

De personer, som til og med 2017 omfattes af udligningsskatten, er således pensionister, der udover folkepensionens grundbeløb på 74.844 kr. (2018-niveau) har årlige løbende pensionsudbetalinger på mere end ca. 322.200 (2018-niveau).

Ordningen skulle under alle omstændigheder have været afskaffet, men det er altså nu vedtaget, at ordningen lægges i graven fra og med 2018.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.
 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere