Skrevet af:
Jesper Beese
4. april 2019

Udlejning via Airbnb indberettes til skattemyndighederne efter 1/7-2019

Aftalen mellem de danske skattemyndigheder og Airbnb træder i kraft fra 1. juli 2019.

Airbnb begynder som den første deleøkonomiske platform at dele oplysninger med skattemyndighederne om danskernes indtægter fra udlejning.

Husk fortsat at opgive lejeindtægterne

Oplysninger vil omfatte udlejning, som foretages efter d. 1. juli 2019. Du skal dog – som hidtil – fortsat huske at opgive lejeindtægten efter de gældende regler til skattemyndighederne.

Først fra 2021 vil lejeindtægterne automatisk fremgå af oplysningsskemaet (selvangivelsen).

Med vedtagelsen af det sidste lovforslag er aftalen mellem regeringen og Airbnb blevet en realitet. Det betyder, at Airbnb deler data om indtægterne fra de danske udlejere med skattemyndighederne fra 1. juli 2019.

Bedre skattevilkår for udlejere af egen bolig

Personer, der udlejer deres bolig i Danmark gennem den deleøkonomiske platform, kan se frem til at få del i de forbedrede skattevilkår, som allerede i december 2018 blev vedtaget af Folketinget.

De forbedrede skattevilkår betinges af indberetning fra en tredjepart som fx Airbnb fra indkomståret 2021. Ved udlejning af sommerhuse opretholdes den nuværende ordning om indberetning dog som betingelse for det forhøjede fradrag.

Regeringen vil gerne gøre det nemt for udlejerne – men aftalen har primært også til formål at sikre, at udlejere betaler den rigtige skat.

Siden aftalen blev indgået har der vist sig at være et behov for juridiske afklaringer i henhold til GDPR-lovgivningen, herunder håndteringen af Airbnbs datadeling. Det betyder, at aftalen med Airbnb justeres, så Airbnb deler data om alle bookinger, som foretages fra den 1. juli 2019 og frem. Der sker ikke ændringer i forhold til den automatiske indberetning af lejeindtægter, som vil gælde fra indkomståret 2021.

Hvis du udlejer din helårsbolig

I fremtiden bliver det skattefrie fradrag hævet til 28.000 kroner om året for korttids-udlejninger på under en måned af huse, lejligheder og værelser.

Hidtil har bundfradraget ved udlejning af egen bolig været på 1,33 procent af ejendomsværdien, dog altid mindst 24.000 kroner. Denne regel bortfalder, når de nye regler bliver vedtaget. Det vil ramme danskere med de dyreste boliger, som nu får et mindre fradrag.

Reglerne betyder også, at der sættes et loft over antallet af dage, du har lov til at leje din bolig ud. Det magiske tal hedder 70 dage om året, men det kan udvides til op mod 100 dage, hvis din kommune vedtager det.

De nye regler gælder kun udlejningstjenester som samarbejder med skat. Hvis du benytter en tjeneste, der ikke indberetter oplysninger om lejeindtægt og udlejningsdage, så er fradraget kun på 11.000 kroner – og så må du højst udleje 30 dage om året.

Hvis du udlejer dit sommerhus

Hvis du udlejer dit sommerhus, kan du også se frem til et forhøjet skattefrit bundfradrag.

Det nye fradrag bliver på 40.000 kroner årligt, hvilket er tæt på en fordobling af det nuværende fradrag på 21.400 kroner.

Du kan kun gøre brug af de nye forhøjede fradrag, hvis du lejer ud gennem et udlejningsfirma. Udlejningsvirksomheden sikrer, at indtægterne bliver indberettet til skat.

Står du selv for en privat udlejning, er fradraget for sommerhusejerne kun på 11.000 kroner om året.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere