Skrevet af:
Jesper Beese
30. august 2023

Topskat 2023 og topskat 2024

Skatteministeriet har offentliggjort den nye beløbsgrænse for topskat 2024

Topskat - personlig indkomst

Du betaler i 2023 topskat af en personlig indkomst efter AM-bidrag på 568.900 kr.. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 51.530 kr. vil du skulle betale topskat i 2023.
 
Topskat i 2024 betaler du af indkomst over 588.900 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 53.340 kr. vil du skulle betale topskat i 2024.

For de personer, der skal betale topskat både i 2023 og 2024 betyder den hævede grænse en skattebesparelse i topskatten på 15% x (588.900 - 568.900) i alt 3.000 kr. isoleret set.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2023 og 2024. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2023 på 52,07%.
 
Topskat - kapitalindkomst
Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 48.800 kr. (97.600 kr. for ægtepar) i 2023 indgår denne i beregningen af topskatten. Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 50.500 kr. (101.000 kr. for ægtepar) i 2024 indgår denne i beregningen af topskatten.

Du kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat
Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2024 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner. Det er din bopæl pr. 5. september 2023 der afgør, hvor du skal betale skat i 2024.

Skattereform kan ændre topskatten fremover
Regeringen tidligere har fremlagt tanker om at ændre på beskatningen af de højeste indkomster. Der er endnu ikke noget konkret lovforslag og derfor heller intet nyt om, hvornår en reform af topskatten kommer til at gælde fra.

Det må dog formodes, at regeringen snart fremlægger dette. Det er vores gæt, at ændringerne først kommer til at gælde fra og med 2025.

Det som der allerede nu er lagt frem er, at der sker en deling af topskatten i 3 niveauer således:

  • 7,5% af personlig indkomst mellem 618.370 kr. og 750.000 kr.
  • 15% af personlig indkomst mellem 750.000 kr. og 2.500.000 kr.
  • 20% af personlig indkomst over 2.500.000 kr. (top-top skat).

Denne artikel ajourføres så snart der er nyt på dette område.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere