Skrevet af:
Jesper Beese
14. september 2022

Topskat 2022 og topskat 2023

Skatteministeriet har offentliggjort den nye beløbsgrænse for topskat 2023

Topskat - personlig indkomst

Du betaler i 2022 topskat af en personlig indkomst efter AM-bidrag på 552.500 kr.. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 50.045 kr. vil du skulle betale topskat i 2022.
 
Topskat i 2023 betaler du af indkomst over 568.900 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 51.530 kr. vil du skulle betale topskat i 2023.

For de personer, der skal betale topskat både i 2022 og 2023 betyder den hævede grænse en skattebesparelse i topskatten på 15% x (568.900 - 552.500) i alt 2.460 kr. isoleret set.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2022 og 2023. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2022 på 52,07%.
 
Topskat - kapitalindkomst
Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 47.400 kr. (94.800 kr. for ægtepar) i 2022 indgår denne i beregningen af topskatten. Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 48.800 kr. (97.600 kr. for ægtepar) i 2023 indgår denne i beregningen af topskatten.

Du kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat

Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2023 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner. Det er din bopæl pr. 5. september 2022 der afgør, hvor du skal betale skat i 2023.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere