Skrevet af:
Jesper Beese
31. august 2021

Topskat 2021 og topskat 2022

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for topskat 2022

Topskat - personlig indkomst

Du betaler i 2021 topskat af en en personlig indkomst efter AM-bidrag på 544.800 kr.. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 49.350 kr. vil du skulle betale topskat i 2021.
 
Topskat i 2022 betaler du af indkomst over 552.500 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 50.045 kr. vil du skulle betale topskat i 2022.

For de personer, der skal betale topskat både i 2021 og 2022 betyder den hævede grænse en skattebesparelse i topskatten på 15% x (552.500 - 544.800) i alt 1.155 kr. isoleret set.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2021 og 2022. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2021 på 52,06 % og er 52,07 % i 2022.
 
Topskat - kapitalindkomst
Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 46.800 kr. (93.600 kr. for ægtepar) i 2021 indgår denne i beregningen af topskatten. Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 47.400 kr. (94.800 kr. for ægtepar) i 2022 indgår denne i beregningen af topskatten.

Du kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst i 2021 stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat

Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2022 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner. Det er din bopæl pr. 5. september 2021 der afgør, hvor du skal betale skat i 2021.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere