Skrevet af:
Jesper Beese
18. september 2018

Topskat 2018 og 2019 

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for 2019.

Du kan se alle beløbsgrænserne i skattelovgivningen her.

Personlig indkomst
I 2018 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter AM-bidrag på 498.900 kr.. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 45.190 kr. vil du skulle betale topskat i 2018.
 

I 2019 hæves grænsen for betaling af topskat til 513.400 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at hvis du har en månedsløn på mere end 46.503 kr. vil du skulle betale topskat i 2019.

For de personer, der skal betale topskat både i 2018 og 2019 betyder den hævede grænse en skattebesparelse på 15% x (513.400 - 498.900) i alt 2.175 kr. isoleret set.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2018 og 2019. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2018 på 52,02 % og hæves til 52,05 % i 2019.
 
Kapitalindkomst
Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 43.800 kr. (87.600 kr. for ægtepar) i 2018 indgår denne i beregningen af topskatten. Har du positiv nettokapitalindkomst på mere end 44.800 kr. (89.600 kr. for ægtepar) i 2019 indgår denne i beregningen af topskatten.

Du kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst i 2019 stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat

Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2019 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner. Det er din bopæl pr. 5. september 2018 der afgør, hvor personen skal betale skat i 2019.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.
 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere