Skrevet af:
Jesper Beese
3. oktober 2016

Topskat 2016 og 2017

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for topskat 2017

Topskat - personlig indkomst
I 2016 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter am-bidrag på 467.300 kr.. Det betyder, at personer med en månedsløn på mere end 42.330 kr. vil skulle betale topskat i 2016.

 

I 2017 hæves grænsen for betaling af topskat til 479.600 kr. efter AM-bidrag. Det betyder, at personer med en månedsløn på mere end 43.442 kr. vil skulle betale topskat i 2017.


For de personer, der skal betale topskat både i 2016 og 2017 betyder den hævede grænse en skattebesparelse på 15% x (479.600 – 467.300) i alt 1.845 kr.


Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. AM-bidrag udgør fortsat ca. 56% for både 2016 og 2017. Den maksimale beskatning af personlig indkomst efter AM-bidrag ligger i 2016 og 2017 på 51,95 % og hæves først til 51,97 % i 2018 og til 51,98% i 2020.


Topskat - Kapitalindkomst

Har man positiv nettokapitalindkomst på mere end 41.900 kr. (83.800 kr. for ægtepar) i 2016 indgår denne i beregningen af topskatten. Har man positiv nettokapitalindkomst på mere end 42.800 kr. (85.600 kr. for ægtepar) i 2017 indgår denne i beregningen af topskatten.


Man kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst i 2016 stadig kun er 42 %. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42 % i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.


Skattestigning kan udligne lavere topskat

Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2017 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner.


De 5 kommuner, der har søgt om at måtte hæve skatten i 2017 er Odense, Kerteminde, Holbæk, Rebild og Læsø.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere