Skrevet af:
Jesper Beese
2. september 2014

Topskat 2014 og 2015

Fra og med 2014 sker der igen regulering af flere skattesatser og beløbsgrænser. Reguleringen har været fastfrosset i perioden 2010 – 2013 som en del af aftalen i Forårspakke 2.0.

En af de satser, der bliver reguleret fra og med 2014 er topskattegrænsen.

Se alle regulerede satser for 2014 og 2015 her >>

Personlig indkomst
I 2014 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter am-bidrag på 449.100 kr.. Det betyder, at personer med en månedsløn på mere end 40.700 kr. i 2014 betaler topskat.

I 2015 hæves grænsen for betaling af topskat til 459.200 kr. efter am-bidrag. Det betyder, at personer med en månedsløn på 41.600 kr. vil skulle betale topskat i 2015.

For de personer, der skal betale topskat både i 2014 og 2015 betyder den hævede grænse en skattebesparelse på 15% x (459.200 – 449.100) i alt 1.515 kr.

Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. am-bidrag udgør fortsat ca. 56% for 2014. Grænsen for 2015 kendes ikke i skrivende stund. 

Kapitalindkomst
Har man positiv nettokapitalindkomst på mere end 41.400 kr. (82.800 kr. for ægtepar) i 2015 indgår denne i beregningen af topskatten. 

Man kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst er nedsat fra 43,5% i 2013 til 42% i 2014 og frem. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42% i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning kan udligne lavere topskat
Bor du i en kommune, som har fået eller får lov til at hæve kommuneskatten i 2014 eller 2015 bliver besparelserne nævnt ovenfor væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner.

Desuden vil bundskatten og det skrå skatteloft forhøjes i 2015 med 0,25 procentpoint i forhold til det ellers fastsatte. Bundskattesatsen fra 7,83 % til 8,08 %, og det skrå skatteloft fra 51,70 % til 51,95 %. Det fremgår af et udkast til lovforslag, som i øjeblikket er i høring.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere