Skrevet af:
Jesper Beese
25. september 2013

Topskat 2013 og 2014

Fra og med 2014 sker der igen regulering af flere skattesatser og beløbsgrænser. Reguleringen har været fastfrosset i perioden 2010 - 2013 som en del af aftalen i Forårspakke 2.0.

En af de satser, der bliver reguleret i 2014 er topskattegrænsen.

Personlig indkomst
I 2013 er grænsen for betaling af topskat en personlig indkomst efter am-bidrag på 421.000 kr.. Det betyder, at personer med en månedsløn på mere end 38.100 kr. i 2013 betaler topskat.

I 2014 hæves grænsen for betaling af topskat til 449.100 kr. efter am-bidrag. Det betyder, at personer med en månedsløn på 40.700 kr. vil skulle betale topskat i 2014.

Ifølge SKAT betyder ændringen, at ca. 80.000 personer færre skal betale topskat i 2014.

For de personer, der skal betale topskat både i 2013 og 2014 betyder den hævede grænse en skattebesparelse på 15% x (449.100 - 421.000) i alt 4.215 kr.

Marginalskatten på personlig indkomst er fortsat uændret. Den maksimale beskatning af personlig indkomst inkl. am-bidrag udgør fortsat ca. 56% for 2014.

Kapitalindkomst
Har man positiv nettokapitalindkomst på mere end 40.800 kr. (81.600 kr. for ægtepar) i 2014 indgår denne i beregningen af topskatten. 

Man kan dog glæde sig over, at marginalskatteprocenten på kapitalindkomst nedsættes fra 43,5% til 42%. Det betyder, at man maksimalt kommer til at betale 42% i skat af den sidst tjente kapitalindkomst.

Skattestigning udligner lavere topskat
Bor du i Køge, Bornholm, Sønderborg, Aabenraa, Morsø eller Frederikshavn kommune skal man dog ikke glæde sig for tidligt.

Disse kommuner har fået lov til at hæve kommuneskatten i 2014 og besparelserne nævnt ovenfor bliver væsentligt reducerede for personer med bopæl i disse kommuner.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere