Skrevet af:
Jesper Beese
11. april 2024

Smartwatch som personalegode (fri telefon) 

Skatterådet har i en ny afgørelse slået fast, at et Smartwatch kan indgå i en bruttolønsordning, og at et Smartwatch er omfattet af reglerne for beskatning af fri telefon.

Sagen kort
En virksomhed havde spurgt, om man kunne tilbyde medarbejderne en bruttolønsordning hvor medarbejderne mod en nedgang i lønnen fik stillet et Smartwacth med eller uden Esim tilrådighed.

Der var en helt konkret arbejdsmæssig begrundelse for, at virksomheden ville stille gode til rådighed for medarbejderne.

Virksomheden mente, at et Smartwatch skal opfattes som en ”særskilt telefon eller lignende”, men det var Skattestyrelsen ikke enig i. Skattestyrelsen mente, at uret ikke kunne anses som en selvstændig telefon eller sædvanligt tilbehør til en telefon men derimod som ”ekstraudstyr” og et særskilt gode, der derfor ikke er omfattet af reglerne for beskatning af fri telefon.

Det var Skatterådet ikke enig i og afgjorde sagen stik imod Skattestyrelsens indstilling med en kort og ret kontant begrundelse.

Begrundelsen for afgørelsen
På baggrund af den teknologiske udvikling i samfundet og sammenligningen af et Smartwatch med eller uden eSIM med en smartphone, fastslog Skatterådet, at et Apple Watch eller lignende Smartwatch med eller uden eSIM bør betragtes som en telefon i henhold til beskatningsreglerne om fri telefon i ligningsloven § 16, stk. 12.

Når et Smartwatch bliver tilbudt som telefon nr. 2 i en lønomlægning/bruttolønsordning for medarbejderne, kræver beskatning af fri telefon efter ligningsloven § 16, stk. 12, at der er en reel arbejdsmæssig grund til at give medarbejderne et Smartwatch.

Det er vigtigt at bemærke, at hvis en medarbejder kompenserer arbejdsgiveren for at få stillet telefonen til rådighed gennem en lønnedgang, er der en formodning om, at telefonen ikke er en arbejdstelefon. Dog blev det i en tidligere afgørelse, SKM2012.719.SR, vurderet, at der var en reel arbejdsmæssig grund til at tilbyde en ekstra telefon (telefon nr. 2) som en del af en lønomlægning. Dette blev begrundet med, at telefon nr. 1 var nødvendig for virksomhedens kunder, og der blev også henvist til en anden afgørelse, SKM2009.687.SR, hvor der også var en reel grund til at tilbyde en ekstra telefon.

Baseret på de oplysninger, som spørgeren i sagen har fremlagt, mener Skatterådet, at der er en reel arbejdsmæssig grund til at tilbyde et Smartwatch med eller uden eSIM som telefon nr. 2 til medarbejderne, selvom det sker gennem en lønomlægning/bruttolønsordning.

Skatterådet lægger vægt på, at et Smartwatch har visse funktioner, som en smartphone ikke har, og det er lettere for medarbejderne at have uret med sig i forhold til en smartphone. Dette gør det nemmere for medarbejderne at besvare opkald og beskeder hurtigt samt at få adgang til deres kalender og lignende.

Forudsætningerne for afgørelsen
Det er vigtigt at bemærke, at Skatterådet i afgørelsen forudsætter, at Smartwatch'et ikke bliver brugt af andre i medarbejderens husstand ligesom det er en forudsætning, at reglerne for lønomlægning/bruttolønsordningen rent faktisk er opfyldt, og dermed ikke har skattemæssige konsekvenser.

Kommentar
Afgørelsen er et godt udtryk for, at Skattestyrelsen ofte ikke har ”fingeren på pulsen” når det drejer sig om at vurdere ny teknologi f.eks. ift. personalegodebeskatning og derfor ikke er meget for at flytte grænserne ift. udviklingen.

Skattestyrelsen henviser i argumentationen til en afgørelse fra 2010, der nu har næsten 14 år på bagen. Afgørelsen handler om hvorvidt en mobiltelefons hovedfunktion var telefoni eller at gå på nettet. I 2010 var det klart det første jf. afgørelsen.

Der må unægtelig siges at være sket en hel del på det teknologiske front fra 2010 til nu ift. anvendelsen og mulighederne ved brug af mobiltelefoner.

Som spørgerens rådgiver også anfører i sin argumentation, så er det efterhånden lige modsat – nemlig at selve telefonien er blevet underordnet ift. andre funktioner som f.eks. opkald via Messenger, FaceTime, adgang til arbejdsgivers netværk med kalender, planlægning osv.


Afgørelsen kan læses i sin helhed her >>.

Vil du vide mere om reglerne for en bruttolønsordning kan du læse mere her >>.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere