Skrevet af:
Jesper Beese
22. juni 2020

Skatten ved udbetaling af indefrosne feriepenge  

Betaler du topskat i 2020, men ikke regner med at gøre det i det år, hvor du bliver folkepensionist, er den førtidige udbetaling af indefrosne feriepenge ikke en fordel hvis du er berettiget til ferie med løn.

 

Alle lønmodtagere vil senest til oktober 2020 blive tilbudt at få udbetalt 3/5 af de feriepenge, som ellers skulle indefryses og først komme til udbetaling i takt med, at man når folkepensionsalderen.

For de, der vil få ret til folkepension i løbet af få år, er den tidsmæssige fremrykning relativt kort. For unge mennesker kan det nemt kan dreje sig om en fremrykning på 30 – 40 år.

Bruttobeløb
Indefrysningsperioden startede den 1. september 2019 og slutter med udgangen af august 2020. For denne 12-måneders periode skulle 12,5 % af din ferieberettigede løn have været indefrosset som følge af overgangen til de nye ferieregler (samtidighedsferie). Nu bliver kun de 40 % bundet, mens de 60 % altså kan blive udbetalt hvis du ønsker det.

Ferieberettigede løn er din bruttoløn før bidrag til pensionsopsparing, men omfatter ikke løn under ferie og ferietillæg. Begrebet ”bruttoløn” omfatter alle skattepligtige løndele, herunder overtidstillæg og bonus samt værdi af fri kost og logi, fri telefon, fri bil og også arbejdsgiverbetalte bidrag til en sundhedsforsikring. Skattefrie godtgørelser vedr. km-penge og diæter indgår ikke i bruttolønnen.

Skatten
Beskatningen af feriepenge afhænger af, om du er berettiget til ferie med løn eller om du får udbetalt dine feriepenge fra Feriekonto.

Er du berettiget til ferie med løn, vil den del af indefrysningsbeløbet, som du får udbetalt (de 3/5), skulle medtages på din årsopgørelse for 2020. Der sker automatisk indberetning af beløbet til Skattestyrelsen og der vil blive indeholdt a-skat af beløbet med din trækprocent fra din forskudsopgørelse. Beskatningen af de resterende 2/5 vil først ske, når de engang kommer til udbetaling (når du bliver folkepensionist).

Hvis du modtager dine feriepenge fra Feriekonto, er der allerede betalt skat af beløbet. Det beløb, du får udbetalt til efteråret, er derfor i princippet “skattefrit”, og det gælder også de sidste 2/5, som du får udbetalt ved pensionering.

Den forskellige skattemæssige behandling medfører, at den førtidige udbetaling af indefrosne feriepenge vil ske med langt højere beløb til lønmodtagere, der er berettiget til ferie med løn, end til timelønnede, der får feriepenge fra Feriekonto. Forskellen vil dog i det væsentlige udligne sig efter det skattetræk, der finder sted ved udbetalingen hos de, med ret til ferie med løn.

Hvor meget får du udbetalt
Er du funktionæransat, vil du kunne få en indikation ved at tage din lønseddel for december 2019 og finde tallet for din ferieberettigede løn for hele året. Hvis du tager 7,5 % (svarende til 3/5 af 12,5 %) af dette, vil du være tæt på din bruttoudbetaling. Herfra skal du trække skat med den trækprocent, som du kan se på din seneste lønseddel.

Er du timelønnet, skal du ligeledes finde din lønseddel for december 2019. Der kan du se, hvor meget der er indbetalt til Feriekonto. Gang dette tal med 3/5 og du har en ide om, hvor meget du vil få udbetalt.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere