Skrevet af:
Jesper Beese
7. april 2021

Skattefri gavekort til medarbejdere i 2021

I 2021 er muligt, at arbejdsgivere giver sine medarbejdere et gavekort på op til 1.200 kr. til f.eks. restauranter, hoteller og oplevelser uden skattemæssige konsekvenser.

Husk at reglen kun er gældende for 2021 og ikke efterfølgende år.

Midlertidig skattefritagelse af gavekort op til kr. 1.200
Skattefritagelsen af arbejdsgiverbetalte gavekort er midlertidig og gælder kun i 2021. Gavekort skal kunne bruges til køb af hotelydelser, restaurationsydelser og forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU/EØS-land.

Den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere må ikke overstige kr. 1.200.

Hvis den beløbsmæssige grænse på kr. 1.200 overskrides, vil medarbejderen være skattepligtig af den fulde værdi af det/de modtagne gavekort. Det vil det være medarbejderens eget ansvar at selvangive det skattepligtige beløb.

Hvis arbejdsgiveren giver medarbejdere gavekort til en værdi på mere end kr. 1.200, er det de hidtil gældende regler for gavekort, der skal iagttages – dvs. gavekortet skal behandles som løn dvs. er A-indkomst.

Der må i stedet for et gavekort IKKE blot ske refusion af medarbejdernes private udgifter til de omfattede ydelser.

Hvad må gavekortet bruges til?
Det er en betingelse, at gavekortet skal kunne bruges til udbydere af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved forretningsstedet, modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering, servering af spise- og drikkevarer ved enkeltstående arrangementer, udlevering af stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, og/eller til udbydere af forlystelser, herunder oplevelser og kulturtilbud, som udbydes af spillesteder, koncert- og kulturhuse, museer, teaterforestillinger og biografforestillinger m.v.

Hotelydelser omfatter ydelser hos hoteller, gæstgiverier, vandrehjem, moteller, campingpladser og lignende, samt ophold i sommerhuse.

Restaurationsydelser omfatter ydelser hos restauranter, herunder fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder og lignende. Hvis gavekortet kan bruges til takeaway, vil dette også være omfattet af skattefrihed.

Forlystelser vil omfatte forlystelsesparker, sportslige arrangementer, museer, kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende.

Kan der gives et gavekort, der kan anvendes flere steder?
Ja, det kan der godt, men det gælder, at alle stederne hver især skal opfylde betingelsen som redegjort for ovenfor, altså være en restaurant, et hotel, en cafe, et museum eller lignende. Der kan således ikke gives et gavekort, der eksempelvis kan anvendes i Zoo, på et museum, på en restaurant, eller til indkøb i en dagligvarebutik. Dette gavekort vil være skattepligtig.

Men et gavekort, der eksempelvis kan anvendes på 5 forskellige restauranter, eller et gavekort der kan anvendes på flere forskellige museer, det vil opfylde reglerne, og kunne gives skattefrit.

Gavekort efter de nye og den almindelige praksis
Som nævnt er gavekort som det altovervejende udgangspunkt skattepligtige. Dog er der praksis for, at der kan gives et gavekort i julegave på op til 1.200 kr., hvis det er til en bestemt restaurant, ikke kan ombyttes til kontanter, og alene kan anvendes til dagens trerettersmenu eller til én af tre trerettersmenuer.

Hvis den ansatte får et sådan gavekort, kan der samtidig gives et gavekort til samme restaurant på 1.200 kr. til samme restaurant.

Betingelser ved gavekortet
De omfattede gavekort efter skattefritagelsesordningen vil være både gavekort, der kan aflæses elektronisk og andre fysiske gavekort.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere