Skrevet af:
Jesper Beese
15. september 2016

Skat ved arbejde i udlandet og bopæl i Danmark - Ligningslovens § 33 A

Hvis du har bopæl i Danmark og arbejde i udlandet kan der være god fornuft i at sætte sig grundigt ind i reglerne om nedsættelsen af den danske skat på den løn, som du tjener i udlandet.

Det er en udbredt misforståelse, at man ikke skal selvangive den udenlandske løn i Danmark hvis man betaler skat i udlandet.

Når du har bopæl i Danmark skal du altid medregne den udenlandske løn på den danske selvangivelse. Det er dog ikke givet, at du rent faktisk kommer til at betale dansk skat af lønnen fra udlandet.

Der gælder i Danmark en intern lempelsesregel, der betyder, at den danske skat af din løn fra udlandet enten kan nedsættes til halvdelen eller fuldstændig bortfalde når der er tale om løn i et ansættelsesforhold.

Reglen står i ligningslovens § 33 A - læs vores artikel her


Nedsættelsen af din danske skat afhænger af flere forskellige faktorer – f.eks. antallet af dage du opholder dig i arbejdslandet, antallet af dage du opholder dig i Danmark, antallet af dage du opholder dig hverken i arbejdslandet eller i Danmark og hvordan den aftale, som Danmark har indgået med arbejdslandet om undgåelse af dobbeltbeskatning er udformet.

Du rådes til altid at søge rådgivning om netop dine konkrete forhold før du disponere hvis du ønsker at gøre brug af reglerne i ligningslovens § 33 A. Blot en enkelt “fodfejl” kan medfører, at du mister muligheden for at opnå nedsættelse i den danske skat.

Konsekvensen heraf vil være, at din udenlandske løn vil blive beskattet som almindelig dansk indkomst. I dette tilfælde vil du blive godskrevet den skat, som du har betalt i udlandet. Den samlede beskatning af din løn fra udlandet vil herefter svare til, at du havde erhvervet lønnen ved arbejde i Danmark.

Opfylder du derimod reglerne i ligningslovens § 33 A vil du derimod kunne nøjes med at betale den ofte lavere udenlandske skat.

Kontakt os for yderligere information og rådgivning. 

 

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere