Skrevet af:
Jesper Beese
27. november 2017

Renter af restskat og overskydende skat for 2017

SKAT har nu offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for indkomståret 2017 for personer. 

Restskat 
For indkomståret 2017 udgør det ikke fradragsberettigede restskattetillæg 3,7%. For 2016 udgjorde restskattetillægget 4,0%. 

Betales restskatten senest den 30. juni 2018 skal der betales en dag-til-dag-rente på 1,7%. For 2016 var dag-til-dag renten 2,0%. 

Ved en restskat på 50.000 kr. skal der, hvis betaling sker 30. juni 2018, betales en ikke fradragsberettiget rente på 425 kr. 

Overskydende skat 
Har man betalt for meget i skat, får man et skattefrit rentetillæg på 0,5 % for 2017, når pengene bliver udbetalt fra SKAT.

For 2016 var denne sats også på 0,5%. En overskydende skat på 50.000 kr. giver dermed en skattefri rentegodtgørelse på 250 kr. for 2017. 

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere