Skrevet af:
Jesper Beese
21. december 2022

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2023 - kost og logi

Nu er satserne klar for kost, logi, rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse for 2023.

Satserne
Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2023 fastsat til 555 kr. pr. døgn for kost. Satsen for logi udgør i 2023 238 kr. pr. døgn. 

For 2022 var satsen 539 kr. for kost og 232 kr. for logi pr. døgn. 

Satserne kan udbetales skattefrit af arbejdsgiveren når reglerne herfor er opfyldt. 

Udbetales godtgørelsen ikke skattefrit kan lønmodtageren foretage fradrag med de nævnte satser.

25% godtgørelse/fradrag for småfornødenheder
Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan arbejdsgiveren udbetale et skattefrit beløb til dækning af lønmodtagerens rejseudgifter til småfornødenheder på indtil 25% af kostsatsen. 

Tilsvarende kan lønmodtageren tage fradrag på 25% af kostsatsen i tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke godtgør beløbet skattefrit.

Bemærk af selvstændige ikke kan anvende reglerne om fradrag for 25% af kostsatsen – heller ikke selv om den selvstændige fratrækker de faktiske udgifter i forbindelse med rejsen.

Beløbsgrænser ved fradrag for rejseudgifter
For 2023 kan der maksimalt foretages fradrag med 30.500 kr. årligt.

For 2022 kan der foretages fradrag med maksimalt 29.600 kr. årligt.

Vil du læse nærmere om rejsereglerne kan du gøre det her.

 


Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere