Skrevet af:
Jesper Beese
9. september 2015

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2016 - kost og logi

Nu er satserne for klar kost, logi, rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse for 2016.

Vil du læse mere om reglerne for udbetaling og fradrag kan du gøre det her >>

Satserne
Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er for 2016 fastsat til kr. 477 kr. pr. døgn for kost. Satsen for logi udgør i 2016 kr. 205 pr. døgn. 

For 2015 er satsen for kost 471 kr. for kost og kr. 202 for logi pr. døgn. 

Satserne kan udbetales skattefrit af arbejdsgiveren når reglerne herfor er opfyldt. 

Udbetales godtgørelsen ikke skattefrit kan lønmodtageren foretage fradrag med de nævnte satser.

25% godtgørelse/fradrag for småfornødenheder
Såfremt arbejdsgiveren afholder lønmodtagerens rejseudgifter til kost efter regning, kan arbejdsgiveren udbetale et skattefrit beløb til dækning af lønmodtagerens rejseudgifter til småfornødenheder på indtil 25% af kostsatsen. 

Tilsvarende kan lønmodtageren tage fradrag på 25% af kostsatsen i tilfælde, hvor arbejdsgiver ikke godtgør beløbet skattefrit.

Bemærk af selvstændige ikke kan anvende reglerne om fradrag for 25% af kostsatsen – heller ikke selv om den selvstændige fratrækker de faktiske udgifter i forbindelse med rejsen.

Beløbsgrænser ved fradrag for rejseudgifter
For 2016 kan der maksimalt foretages fradrag med 26.200 kr. årligt.

For 2015 kan der foretages fradrag med maksimalt 25.900 kr. årligt.

Se alle de regulerede satser her >>

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere