Skrevet af:
Jesper Beese
24. september 2013

Rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse 2013 og 2014 - kost og logi

Regulering af visse beløbsgrænser blev fastfrosset ved Forårspakke 2.0 til og med 2013. 

Regulering af visse beløbsgrænser blev fastfrosset ved Forårspakke 2.0 til og med 2013.

Fra og med 2014 bliver visse beløbsgrænser igen reguleret af SKAT.

Satsen for rejsefradrag og skattefri rejsegodtgørelse er fastsat således:

2014
Kost: 464 kr. pr. døgn 
Logi: 199 kr. pr. døgn

2013
Kost 455 kr. pr døgn
Logi 195 kr. pr. døgn

Satserne kan udbetales skattefrit af arbejdsgiveren når reglerne herfor er opfyldt.

Udbetales godtgørelsen ikke skattefrit kan lønmodtageren foretage fradrag med de nævnte satser.

Fradrag kan foretages således:

2014
Ligningsmæssigt fradrag på 25.500 kr. årligt.

2013 
Ligningsmæssigt fradrag på 25.000 kr. årligt.

Se alle satser for 2013 og 2014 på SKATs hjemmeside her >>

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere