Skrevet af:
Jesper Beese
6. august 2018

Pas på skattefar på firmaturen

En virksomhed havde inviteret sine administrative medarbejdere på en weekendtur til København. På turen indgik en middag på en meget dyr restaurant og overnatning på hotel.

Nu har SKAT - eller som det nu hedder Skattestyrelsen - sørget for, at turen koster medarbejderne dyrt.

Normalt har kuvertpris og de nærmere omstændigheder omkring et firmaarrangement ikke betydning for deltagerne skattemæssigt, men ingen regel uden undtagelser. 

Belønning eller faglig tur
En virksomhed med omkring 50 ansatte, som havde været gennem en svær tid, hvor der var knoklet og man havde fået vendt udviklingen i virksomheden. Dette ønskede virksomhedens ledelse at markere overfor de administrative medarbejdere ved at invitere disse på en tur til København. Formålet med turen var alene at besøge hovedstadens nok dyreste restaurant.

I turen deltog bestyrelsesformanden, selskabets 2 direktører, 7 administrative medarbejdere samt 8 ægtefæller, i alt 18 personer. De samlede udgifter beløb sig til 76.367 kr. – eller 4.243 kr. pr. person – hvoraf de 52.500 kr. gik til restauranten og de 14.830 kr. til overnatning på et hotel.

SKAT var blevet oplyst om, at der efter virksomhedens opfattelse var tale om en "forkælelsestur" og belønning for den travle periode, og at der ikke var indlagt nogen form for arbejdsmæssige aktiviteter på turen, der foregik i en weekend. Virksomheden havde samme år havde afholdt både en sommerfest og en julefrokost for samtlige medarbejdere. Begge disse fester med en kuvertpris på ca. 600 kr.

SKAT havde truffet afgørelse om, at turen måtte anses for et skattepligtigt personalegode, og SKAT havde derfor pålagt virksomheden at indberette værdien som løn på de ansatte, der deltog i turen.

Den afgørelse blev stadfæstet af Landsskatteretten. Det skete med en begrundelse om,
 
  • at der i turen havde deltaget ægtefæller/ledsagere,
  • at turen var uden noget fagligt indhold, og
  • at turen prismæssigt adskilte sig fra et traditionelt personalearrangement og derfor fremstod som en individuel belønning af udvalgte medarbejdere.

Konsekvenser og forhold af betydning
Formentlig får afgørelsen den konsekvens for medarbejderne, at disse skal betale restskat inkl. rentetillæg mv. på nok op i mod 5.000 kr. til hver af de medarbejdere, der på turen havde selskab af deres ægtefælle. Dette skyldes, at beskatningen af disses andel henføres til medarbejderen.  

Skulle virksomheden som et plaster på såret ønske at kompensere medarbejderne for den skatteregningen, så kan dette kun ske med et løntillæg, der efter skat dækker denne. En kompensations til medarbejderne vil formentlig betyder, at denne overstiger udgifterne ved selve arrangementet.

Formentlig fik det stor betydning for sagens udfald, at virksomheden selv betegnede turen som en belønningstur, og at denne i øvrigt ikke havde noget som helst arbejdsmæssigt islæt. Virksomheden kunne meget vel have tilrettelagt turen som en faglig dag og til brug herfor havde lejet et mødelokale på hotellet eller andet sted, hvor medarbejderne kunne have brugt en del af dagen på drøftelser af fremtiden m.v. imens ægtefællerne havde taget på sightseeing. Udfaldet af sagen var herefter blevet et ganske andet. 

Selv om det ikke fremgår direkte af afgørelsen, så kan det også tænktes, at SKAT har skelet til, at turens pris pr. deltager langt oversteg hvad der er sædvanligt i virksomheden samt at ikke alle medarbejdere var inviteret med på turen.

Afgørelsen har SKM2018.279.LSR og kan findes på Skattestyrelsens hjemmeside.
 
Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.
 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere