Skrevet af:
Jesper Beese
23. februar 2024

Nye regler for brug af kontanter pr. 1/3-2024

Grænsen for hvor store beløb man som erhvervsdrivende må modtage i kontanter er sat ned til 15.000 kr. Når det gælder anvendelse af kontanter til betaling i en virksomhed ved køb, er grænsen fortsat på 8.000 kr.

Vær derfor opmærksom på, at der skrappe regler for både modtagelsen af kontanter fra kunder og for brugen af kontanter til betaling af leverandører.

Modtagelse af kontanter
Med virkning fra den 1/3-2024 er grænsen for, hvor store beløb man som erhvervsdrivende må modtage i kontanter nedsat fra 19.999 kr. til 14.999 kr. for hver handel.

Dette sker på baggrund af det politiske ønske om at nedbringe risikoen for hvidvaskning. Traditionelt benyttes ofte kontantbeløb hos autoforhandlere, møbelhandlere samt inden for handel med hårde hvidevare og elektronik, men uanset branche er det vigtigt at virksomhederne ser sig for.

Sælger din virksomhed flere produkter i samme handel er det den samlede pris, der er afgørende. Man kan heller ikke aftale betaling i rater for på den måde at omgå kontantloftet.

Som arbejdsgiver er du også forpligtet til at sikre, at alle de ansatte i din virksomhed, der i deres job kan modtage kontanter som betalingsmiddel, kender den nye beløbsgrænse.

Overtrædelse af kontantforbuddet straffes hårdt. Bøde er på ikke under 10.000 kr. pr. gang. Husk i denne forbindelse, at du ikke kan trække bøder fra i skat.

Vil du undgå problemer er det bedste råd at bede din kunde betale med en bankoverførsel eller bede kunden indsætte sine kontanter direkte på din bankkonto ved henvendelse i banken.

Brug kontanter til betaling af leverandører
I din virksomhed kan du kun anvende kontanter ved mindre køb.

Betaling af fakturaer på 8.000 kr. eller derover (inkl. moms), skal det ske digitalt. Sker det ikke, så vil virksomheden ikke opnå fradrag for købet, og hæfter desuden også for leverandørens betaling af moms.

Kravet om digital betaling gælder ligeledes, hvis en du i din virksomhed over tid modtager en række fakturaer fra den samme leverandør der hver især er på under 8.000 kr., men som på årsbasis kommer over beløbsgrænsen. Det kan f.eks. være husleje, rengøring, ejendomsservice og mange flere.

Der findes dog en enkelt undtagelse hertil. Hvis du i din virksomhed gerne vil foretage kontantbetalinger til en leverandører over beløbsgrænsen på 8.000 kr., så kan du anmelde betalingen til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv. Du skal i denne forbindelse oplyse bl.a. navn og CVR-nr. for din leverandør samt fakturanummer og beløb.

Der gælder helt særlige regler, hvis det er en udenlandsk virksomhed der udfører arbejde for din danske virksomhed. Du skal som dansk virksomhed sikre dig, at din udenlandske virksomhed står i det såkaldte RUT-register. Får du ikke udleveret en sådan dokumentation, skal din virksomhed give besked til Arbejdstilsynet senest 3 dage efter, at arbejdet er gået i gang. Det koster en bøde på 10.000 kr. at overtræde dette.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere