Skrevet af:
Jesper Beese
23. oktober 2019

Nye boligskatteregler udskydes igen - denne gang til 2024

Som følge af de massive IT-problemer med bl.a. udviklingen af systemet der skal håndterer de nye ejendomsvurderinger lægger Regeringen endnu engang op til, at de ny boligskatter udskydes fra 2021 til 2024.

Nedenfor kan du få overblikket over 10 centrale spørgsmål og svar i forhold til udskydelsen af reglerne.

1. Hvad er det, regeringen lægger op til i forhold udskydelsen til 2024?
Regeringen lægger op til, at de nye boligskatteregler skubbes fra 2021 til 2024. Boligejerne stiger ikke i betalt boligskat i ejerperioden, fordi eventuelle stigninger automatisk indefryses.

Regeringen vil sammen med Folketingets partier drøfte, hvad der er den bedste model fra 2021-2024. I forbindelse med boligskatteforliget blev det antaget, at boligskatterne vil stige med ca. 2½ pct. årligt frem mod 2025.

Regeringens holdning er, at udskydelsen ikke skal føre til højere boligskatter, og at boligejerne ikke skal stige mere i skat end forudsat i boligskatteforliget.

2. Hvornår får borgerne deres nye ejendomsvurdering?
De nye ejendomsvurderinger bliver udsendt i etaper fra andet halvår af 2020, og udsendelsen kan strække sig ind i 2022.

Er man som boligejer med i den første etape, vil man modtage sin nye vurdering i andet halvår af 2020.

3. Hvornår får borgerne tilbagebetalt for meget betalt i boligskat?
Hvis man har betalt skat af en for høj vurdering i perioden 2011-2020, får man automatisk pengene tilbage – med renter. Boligejerne får pengene tilbage samtidig med, at de modtager deres nye vurdering. Det skønnes aktuelt, at ca. 800.000 boligejere skal have ca. 14 mia. kr. tilbage. Det svarer til ca. 18.000 pr. berørt boligejer.

4. Hvornår vil de nye vurderinger påvirke boligejernes skat?
Den nye vurdering danner grundlag for boligejernes skattebetaling fra og med 2021. Med udskydelsen af de nye boligskatteregler, vil boligejernes skat ske på grundlag af de nye vurderinger med forsigtighedsnedslag på 20 pct.

Hvis man ikke har modtaget sin nye vurdering i 2021, vil der blive gennemført en efterregulering af grundskylden i 2022. I kraft af ejendomsværdiskattestoppet og den rentefri indefrysningsordning på grundskylden stiger den betalte boligskat ikke, så længe man bor sin bolig.

Det sikrer, at den løbende betalte boligskat ikke pludselig stiger.

5. Hvis en ny vurdering er højere end den nuværende, skal man så betale mere?
Den betalte boligskat stiger ikke, så længe du bor i din bolig. Frem til skatteomlægningen i 2024 gælder skattestop for ejendomsværdiskatten, begrænsning på de årlige stigninger i grundskylden og rentefri indefrysningsordning på grundskylden.

6. Hvornår skal man have købt og overtaget sin bolig for at få skatterabatten?
Med udskydelsen af de nye boligskatteregler vil man kunne få en skatterabat for sin boligskat, hvis man har købt og overtaget sin ejendom senest 31. december 2023.

7. Gælder der samme regler for sommerhuse?
Der gælder samme regler for sommerhuse som for øvrige ejerboliger.

8. Gælder der samme regler for erhvervsejendomme, andels- og lejeboliger?
Fra 2022 udsendes der nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme, andels- og lejeboliger.

De nye vurderinger udgør beskatningsgrundlag for grundskylden fra 2023, men en evt. ændring i grundskylden vil først blive opkrævet i 2023 via efterregulering.

Som for ejerboliger kan grundskylden højst stige med 7 pct. årligt frem til skatteomlægningen, selvom det er kommet nye vurderinger.

Ved skatteomlægningen i 2024 indføres som for ejerboliger en skatterabat, så grundskylden heller ikke stiger for erhvervsejendomme, leje- og andelsboliger ved overgangen til de nye skatteregler.

9. Hvis jeg er uenig i min nye vurdering, hvornår kan jeg så klage?
Du kan klage, når du modtaget din nye vurdering.

10. Hvordan påvirker udskydelsen af de nye boligskatteregler kommunerne?
Hvis udskydelsen medfører ændringer i de kommunale grundskyldsindtægter, vil kommunerne blive kompenseret fuldt ud og enkeltvis.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere