Skrevet af:
Jesper Beese
12. august 2014

Momsregulering ved fraflytning af lejede lokaler

En ny afgørelse fra Skatterådet fastslår, at en lejers forpligtelse til at bringe lejemålet tilbage til den oprindelige stand er tilstrækkeligt til, at udlejeren kan overtage momsreguleringsforpligtelsen - vel og mærke hvis udlejer selv ville fortsætte med at anvende lokalerne til momspligtig virksomhed/udlejning.

Du kan læse hele afgørelsen refereret i SKM2014.549.SR ved at klikke her >>

Sagen
En virksomhed havde i 2008 lejet lokaler til brug i virksomheden. Der blev i denne forbindelse afholdt udgifter på godt 4 mio. kr. til indretningen af lokalerne. Virksomheden fratrak momsen som indgående moms. Der opstod herved en momsreguleringsforpligtelse, da indretningen anses som et investeringsgode.

Ifølge den indgåede lejekontrakt var virksomheden forpligtet til at afleveret lokalerne som de blev overtaget ved en eventuel fraflytning af lejemålet og var derved forpligtet til, at bringen lokalerne tilbage til den oprindelige stand.

Fraflytningen blev senere aktuel, og virksomheden aftalte i denne forbindelse med udlejer, at indretningen af lokalerne ikke skulle nedtages som følge af, at udlejer selv ville bruge indretningen og lokalerne til momspligtig udlejning.

Virksomheden modtog ikke nogen betaling for indretningen fra udlejeren, men blev dog frigjort for den aftalte forpligtelse til, at føre lokalerne tilbage til den oprindelige indretning. Virksomheden sparede derved udgifterne til nedtagning af de foretagne indretninger/ombygninger.

Skatterådet fandt, at frigørelsen fra forpligtelsen til at nedtage indretningen/ombygningen kan sidestilles med betaling for indretningen/ombygningen fra udlejer. Derfor kunne momsreguleringsforpligtelsen overdrages til udlejeren.

Afgørelsens betydning
Af tidligere praksis på dette område fra f.eks. Landsskatteretten fremgår det, at en momsreguleringsforpligtelse kun kan overdrages, hvis der betales et vederlag for det investeringsgode (f.eks. ombygning/indretning af lokaler), som forpligtelsen knytter sig til.

I denne sag blev betalte udlejeren IKKE vederlag for indretningen, men overtog blot forpligtelsen til at nedtage indretningen hvis det skulle blive nødvendigt. 

Det kan altså udledes af afgørelsen, at den udgift, som lejer friholdes fra ved at overdrage forpligtelsen til nedtagning af indretningen til udlejer, kan sidestilles med vederlag/betaling for selve indretningen af lokalerne. Derfor anså Skatterådet betingelserne og momsreguleringsforpligtelsen kunne dermed overdrages til udlejer.

Såfremt virksomheden ikke havde kunne overdrage momsreguleringsforpligtelsen (dette var egentlig SKATs opfattelse), skulle virksomheden have indbetalt den endnu ikke afskrevne del af reguleringsforpligtelsen. Men denne blev altså godkendt overdraget til udlejer, og Skatterådet gik dermed imod SKATs indstilling i sagen.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere