Skrevet af:
Jesper Beese
2. januar 2021

Investeringsvindue for driftsmidler og straksafskrivning på småaktiver

Afskrivning af 116% af kostprisen på nyanskaffelser og forøgelse af grænsen for straksafskrivning på småaktiver.

Nedenstående fremgår af udkastet til lovforslaget og reglerne er formelt set ikke endeligt vedtaget endnu.


Midlertidigt investeringsvindue for driftsmidler
En periode vil der blive givet forhøjet fradrag for investeringer i maskiner og inventar. Her vil der kunne foretages skattemæssige afskrivninger på et beløb svarende til 116 % af kostprisen.

Det kommer til at gælde for fabriksnye anskaffelser i perioden 23/11-2020 til 31/12-2022. Reglen vil gælde for vare- og lastvogne, men ikke for personbiler, og heller ikke for maskiner, der drives af fossile brændsler, samt skibe.

Det forhøjede afskrivningsgrundlag vil give en skattebesparelse på lige godt 3.500 kr. for hver 100.000 kr., der investeres. Besparelsen fordeles dog over mere end ti år, da afskrivningen sker efter saldometoden. 

Beløbsgrænsen for småaktiver
Beløbsgrænsen for straksafskrivning af udgifter til såkaldte småanskaffelser hæves permanent fra 14.100 kr. til 30.000 kr. (2020-niveau). Også denne ændring har gælder for anskaffelser foretaget den 23/11-2020 og senere.

Forhøjelsen af beløbsgrænsen giver ikke en skattebesparelse, men alene en fremrykning af likviditeten (rentebesparelse), idet straksafskrivning jo blot træder i stedet for en saldoafskrivning.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere