Skrevet af:
Jesper Beese
6. november 2015

Håndværkerfradrag 2016 og 2017 - ny aftale på plads

Fra 1. januar 2016 ændres reglerne om håndværkerfradraget

BoligJobordningen, servicefradrag eller håndværkerfradrag – kært barn mange navne – i nedenstående bruger vi “håndværkerfradrag” som samlebetegnelse for ordningen.

Se listen af ydelser omfattet fra 2016 ved at klikke her>>

Nye ydelser
Installation af luft-til-luftvarmepumper, energirådgivning til energiforbedringer, installation af ladestik til el-biler og installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring. Det er et udpluk af de nye grønne tiltag, som danskerne i 2016 og 2017 kan få fradrag for. Endvidere udvides ordningen med nedgravning af kabler mv. til etablering af velfungerende bredbåndsforbindelser i hele landet. 

Det står klart, efter at regeringen (V) i dag har indgået en aftale om udmøntningen af en ny grøn BoligJobordning for de kommende to år med et bredt flertal bestående af Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og De Konservative. Aftalen har et øget fokus på energiforbedringer.

Nye fradragsgrænser – nu todelt
Fradraget i den nye BoligJobordning bliver todelt, så danskerne i 2016 og 2017 kan få fradrag på op til 12.000 kr. pr. person for energirenoveringer, klimatilpasninger mv., mens fradraget for serviceydelser i hjemmet som rengøring og børnepasning udgør op til 6.000 kr. pr. person. Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Den nuværende BoligJobordning fortsætter uændret i 2015. Ændringerne i de omfattede håndværksydelser vil få virkning for arbejde, der udføres fra den 1. januar 2016. 

Der sker ingen ændringer for de hidtil omfattede serviceydelser som almindelig rengøring, vinduespudsning, børnepasning og almindeligt havearbejde.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere