Skrevet af:
Jesper Beese
30. december 2020

Godtgørelse af energiafgifter 2021

De nye satser og procenter for godtgørelse af energiafgifter fra 1. januar 2021
 
Hvis el er anvendt til procesformål, kan elafgiften godtgøres med følgende sats:
Elafgift
2020
2021
Godtgørelsessats                       
88,8 øre/kWh
89,6 øre/kWh
 
Hvis el anvendes til komfortkøling, varmt vand eller rumvarme og der foretages måling af forbruget, godtgøres det med følgende sats:
Elafgift
2020
2021
Godtgørelsessats                       
68,2 øre/kWh
89,6 øre/kWh
For momsregistrerede virksomheder gør det altså ikke længere nogen forskel om el anvendes til proces eller rumvarme m.v. Ændringen er vedtaget som en del af klimaaftalen.
 
For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces gælder følgende procentsats:
Olie-/gasafgift
2020
2021
Godtgørelsesprocent
92,07
92,14
 
For godtgørelse af olie- og gasbrændsler til proces i landbrugsvirksomheder gælder følgende procentsats:
Olie-/gasafgift
2020
2021
Godtgørelsesprocent
98,2
98,4

 

Vandafgift m.v.
For vandafgift er satsen 6,18 kr./m3 for 2021, dog 6,37 kr./m3 fra 1. februar 2021. Drikkevandsbeskyttelsesafgiften (på 0,19 kr./m3 - 2020) er afskaffet med virkning fra februar 2021. Vandafgiften godtgøres som hovedregel i forhold til virksomhedens momsfradragsprocent uanset, hvad vandet er anvendt til. 

Betingelser for godtgørelse
For at en virksomhed kan opnå godtgørelse skal følgende betingelser være opfyldt: 
  1. Virksomheden har fradrag for momsen af energiudgifterne
  2. Virksomheden selv forbruger energien
  3. Virksomheden fordeler forbruget mellem procesenergi og energi til rumvarme, varmt vand eller komfortkøling.

Hvis du vil have uddybet hvad punkterne 1 til 3 ovenfor dækker henvises du til Skattestyrelsens Juridiske Vejledning om emnet.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere