Skrevet af:
Jesper Beese
26. november 2023

Fradraget og godtgørelsen for befordring stiger i 2024 

Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) stiger en smule i 2024 i forhold til 2023. Det har Skatterådet netop vedtaget.

Benzinpriserne forventes at blive højere i 2024, og der er taget højde for at bilerne fortsat kører længere på literen. Desuden indregnes også et skøn over bilens driftsudgifter i form af vedligeholdelse, forsikringer m.v. i satserne. Også bilens værditab indgår i beregningsgrundlaget.

Det er skønnet at benzinprisen i gennemsnit i 2024 vil ligge på 15,94 kr. pr. liter.

Befordringsfradrag
Reglerne for befordringsfradraget er uændrede i 2024. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.

Transport pr. dag Fradrag pr. km pr. dag for 2023 Fradrag pr. km pr. dag for 2024
0-24 km 0 kr. (intet fradrag) 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 2,19 kr. 2,23 kr.
Over 120 km 1,10 kr. (2,19 kr. i yderkommuner) 1,12 kr. (2,23 kr. i yderkommuner)

 

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel.

Man kan få hjælp til beregning af et evt. befordringsfradrag ved at logge på sin Skattemappe hos Skattestyrelsen via TastSelv Borger.

Beregneren tager også højde for, om du evt. er omfattet af de særlige regler for pendlere i de såkaldte udkantskommuner og småøer. 

Desuden er der med Finansloven for 2024 aftalt, at der sker en forhøjelse af satsen for personer i de nævnte udkantskommuner og småøer. Forhøjelsen gælder for 2024 - 2027 og udgør 10,75% af taksten. 

For 2024 svarer det til en forhøjelse af den høje km-sats med ca. 24 øre fra 2,23 kr. til ca. 2,47 kr. pr. km. Kører man f.eks. dagligt 140 km. retur hjem/arbejde betyder det godt 5.800 kr. mere i fradrag årligt ved 210 dage med kørsel. Værdien af fradraget udgør godt 1.500 kr. 

Desuden tager beregneren højde for hvis du har lav indkomst. For personer med lav indkomst kan fradraget forøges med op til 64% dog maksimalt 15.400 kr. Det ekstra fradrag nedsættes gradvist for indkomster over 313.700 kr. til 363.600 kr. i 2024.


Skattefri befordringsgodtgørelse - kørsel i egen bil

År For de første 20.000 km Kørsel ud over 20.000 km
2024 3,79 kr. pr. km. 2,23 kr. pr. km.
2023 3,73 kr. pr. km. 2,19 kr. pr. km.


Husk at du som lønmodtager også kan få godtgjort selve parkeringsudgiften i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel af arbejdsgiveren ud over selve godtgørelsen for befordring pr. kilometer.

Du skal dog fortsat betale skat af beløbet hvis din arbejdsgiver betaler en parkeringsbøde eller en p-afgift for dig.

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du ud over fradraget for de kørte kilometer efter satserne også fratrække den faktiske udgift til parkering i 2024. Du kan dog fortsat ikke fratrække udgifterne til eventuelle parkeringsbøder og p-afgifter.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter
I 2024 er satsen 0,62 kr. pr. km. 

For 2023 var satsen 0,61 kr. pr. km.

Hvem kan modtage godtgørelse
Befordringsgodtgørelse kan gives skattefrit til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil m.v., og hvor arbejdsgiveren m.v. fører den fornødne kontrol.

Skifter du job så husk, at de første 60 dage til dit nye arbejdssted er erhvervsmæssig kørsel. I dette tilfælde kan du evt. forhandle godtgørelse for disse dage med dine nye arbejdsgiver.

Er du selvstændig kan du bruge satserne til at beregne fradraget for din erhvervsmæssige kørsel. Bruger du satserne har du ikke fradrag for de faktiske udgifter på bilen – dog med undtagelse af udgifter til parkering. Husk at føre et fyldestgørende km-regnskab så du kan sandsynliggøre de erhvervsmæssige kilometer hvis Skattestyrelsen spørger til disse.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere