Skrevet af:
Jesper Beese
7. december 2018

Fradraget og godtgørelsen for befordring falder i 2019 

Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) stiger en smule i 2019 i forhold til tidligere år. Det har Skatterådet netop vedtaget.

Benzinpriserne forventes at blive højere i 2019, og ifølge Skatterådet er der også taget hensyn til, at de biler, der er solgt de senere år, kører længere på en liter brændstof. Derfor den kun meget svage stigning i satsen.

Det er skønnet at benzinprisen i 2019 vil ligge på 12,76 kr. pr. liter.

Befordringsfradrag
Reglerne for befordringsfradraget er uændrede i 2019. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde.

Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget i 2019 på 1,98 kr. pr. kilometer mod 1,94 kr. i 2018, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen 0,99 kr. pr. kilometer i 2019 mod 0,97 kr. i 2018.

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel.

Man kan få hjælp til beregning af et evt. befordringsfradrag ved at logge på sin Skattemappe hos SKAT via TastSelv Borger.

Beregneren tager også højde for, om du evt. er omfattet af de særlige regler for pendlere i de såkaldte udkantskommuner og småøer.

Desuden tager beregneren højde for hvis du har lav indkomst. For personer med lav indkomst kan fradraget forøges med op til 58% dog maksimalt 15.400 kr.

Skattefri befordringsgodtgørelse
I 2019 kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,56 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer mod 3,54 kr. i 2018. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 1,98 kr. pr. kilometer i 2019 mod 1,94 kr. i 2018.

Husk at du som lønmodtager også kan få godtgjort selve parkeringsudgiften i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel af arbejdsgiveren ud over selve godtgørelsen for befordring pr. kilometer.

Du skal dog fortsat betale skat af beløbet hvis din arbejdsgiver betaler en parkeringsbøde eller en p-afgift for dig.

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du ud over fradraget for de kørte kilometer efter satserne også fratrække den faktiske udgift til parkering i 2019. Du kan dog fortsat ikke fratrække udgifterne til eventuelle parkeringsbøder og p-afgifter.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er 0,53 kr. pr. kilometer i 2019.

Befordringsgodtgørelse kan gives skattefrit til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil m.v., og hvor arbejdsgiveren m.v. fører den fornødne kontrol.

Er du selvstændig kan du bruge satserne til at beregne fradraget for din erhvervsmæssige kørsel. Bruger du satserne har du ikke fradrag for de faktiske udgifter på bilen – dog med undtagelse af udgifter til parkering.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere