Skrevet af:
Jesper Beese
16. november 2016

Fradraget og godtgørelsen for befordring falder i 2017

Satserne for befordringsfradrag (kørselsfradrag) og skattefri befordringsgodtgørelse (kørselsgodtgørelse) falder en smule i 2017 i forhold til tidligere år. Det har Skatterådet netop vedtaget.

Benzinpriserne forventes at blive lavere i 2017, og ifølge Skatterådet er der også taget hensyn til, at de biler, der er solgt de senere år, kører længere på en liter brændstof, og det trækker jo også nedad ifølge Skatterådet.

Det er skønnet at benzinprisen i 2017 vil ligge på 11,49 kr. pr. liter. En ændring i benzinprisen med 17 øre vil betyde en ændring af satsen med ca. 1 øre ifølge Skatterådet.

Befordringsfradrag
Reglerne for befordringsfradraget er uændrede i 2017. Der er fortsat ikke fradrag for befordring for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde. 

Fra 24 og op til 120 kilometer pr. dag bliver fradraget 1,93 kr. pr. kilometer mod 1,99 kr. i 2016, og for kørsel fra 120 kilometer og mere bliver satsen 0,97 kr. pr. kilometer i 2017 mod 1,00 kr. i 2016. 

Man kan få fradrag for befordring, hvis man selv betaler for transport mellem sin arbejdsplads og bopæl eller som alternativ til skattefri befordringsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel. 

Man kan få hjælp til beregning af et evt. befordringsfradrag ved at logge på sin Skattemappe hos SKAT via TastSelv Borger. 

Beregneren tager også højde for, om du evt. er omfattet af de særlige regler for pendlere i de såkaldte udkantskommuner. 

Desuden tager beregneren højde for hvis du har lav indkomst. For personer med lav indkomst kan fradraget forøges med op til 52% dog maksimalt 12.500 kr.

Skattefri befordringsgodtgørelse
I 2017 kan udbetales skattefri befordringsgodtgørelse op til 3,53 kr. pr. kilometer for de første 20.000 kørte kilometer mod 3,63 kr. i 2016. For kørsel ud over de 20.000 kilometer vil satsen være 1,93 kr. pr. kilometer i 2017 mod 1,99 kr. i 2016. 

Faldet i den høje sats skyldes til dels at Skatterådet nu har taget udgifter til parkering ud af grundlaget for beregning af satsen. Dette skyldes, at lønmodtagere kan få godtgjort selve parkeringsudgiften af arbejdsgiveren. 

Du skal dog fortsat betale skat af beløbet hvis din arbejdsgiver betaler en parkeringsbøde eller en p-afgift for dig.

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du ud over fradraget for de kørte kilometer nu efter satserne også fratrække den faktiske udgift til parkering i 2017. Du kan dog fortsat ikke fratrække udgifterne til eventuelle parkeringsbøder og p-afgifter.

Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er uændret 0,52 kr. pr. kilometer i 2017. 

Befordringsgodtgørelse kan gives skattefrit til personer, som kører erhvervsmæssigt i egen bil m.v., og hvor arbejdsgiveren m.v. fører den fornødne kontrol.

Er du selvstændig kan du bruge satserne til at beregne fradraget for din erhvervsmæssige kørsel. Bruger du satserne har du ikke fradrag for de faktiske udgifter på bilen – dog med undtagelse af udgifter til parkering.

 

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere