Skrevet af:
Jesper Beese
6. november 2017

Forskudsopgørelsen og skattekortet for 2018

Fra tirsdag den 14. november 2017 kan du via TastSelv se din forskudsopgørelse for 2018 på skat.dk.
 

Grundlaget for forskudsopgørelsen
Forskudsopgørelsen er baseret på de oplysninger, som SKAT har om dig i deres systemer. For de fleste vil tallene være hentet fra årsopgørelsen for 2016, men således at din indkomst (løn, pension mv.) er forhøjet med en fast procent. Dine fradrag og dine renteindtægter og renteudgifter er derimod ikke reguleret.


Hvis du på noget tidspunkt har foretaget ændringer i din forskudsopgørelse for indeværende år – og dermed positivt forholdt dig hertil – vil det derimod være denne, som danner grundlag for forskudsopgørelsen for 2018. I så fald er din indkomst reguleret med en lidt mindre procentsats.


Gamle restskatter betyder mindre fradrag
Dem, der fik restskat for 2015, og som lod den indregne i deres forskudsskat for 2017, vil kunne se frem til et lavere skattetræk i 2018, fordi regningen nu er betalt.


Omvendt vil dem, som fik restskat for 2016, og som ikke har betalt denne, blive mindet om regningen, fordi restskatten nu indregnes i deres forskudsskat for 2018. Dette sker i form af en nedsættelse af månedsfradraget og evt. forhøjelse af trækprocenten.


Tag stilling til din forskudsopgørelse

Husk at din forskudsopgørelse er dit “budget” for din skattebetaling det kommende år.


Hvis du ønsker, at din forskudsskat kommer til at svare nogenlunde til din endelige skat, bør du rette forskudsopgørelsen på de punkter, hvor tallene ikke er rigtige. Det kan være tilfældet, hvis dit befordringsfradrag som følge af jobskifte ændrer sig, eller hvis du har omlagt lån eller er blevet skilt, således at dit rentefradrag har ændret sig.


Hvis du er pensionist

Hvis du modtager folkepension fra Udbetaling Danmark er det særligt vigtigt at du sikre dig, at din forskudsopgørelse er korrekt. Dette skyldes, at Udbetaling Danmark anvender forskudsopgørelsen som grundlag for beregning af pension og pensionstillæg.


Hvis du f.eks. driver selvstændig virksomhed ved siden af din pension kan du derfor ikke alene risikere en restskat men også at skulle betale pensionstillæg og pension tilbage hvis din indtægt fra virksomheden f.eks. er meget større end du har angivet på forskudsopgørelsen.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere