Skrevet af:
Jesper Beese
11. marts 2020

Forlængelse af virksomheders betalingsfrister - Moms, A-skat og Am-bidrag

Regeringen iværksætter nu en hjælpepakke, der skal afbøde de negative økonomiske konsekvenser som følge af coronavirus (covid-19). Det forventes, at loven bliver vedtaget senest 13. marts 2020.

 

Hvordan ved jeg, om min virksomhed bliver omfattet af de lempede regler?
Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler. De lempede regler på moms gælder indtil videre kun store virksomheder med omsætning på over 50 mio. kr.

Skal jeg selv gøre noget aktivt?
Hvis din virksomhed er omfattet af de lempede regler, skal du være opmærksom på, hvornår betalingsfristerne bliver rykket til.

Du kan desuden aktivere din mulighed for på Skattekontoen at hæve din udbetalingsgrænse, så du kan have op til 200.000 kr. stående på Skattekontoen. Der arbejdes politisk på at hæve grænsen, sådan at virksomheder, der kan betale til de tidligere frister, i væsentligt omfang har mulighed for det.

Formålet ved at hæve grænsen er, at du så vidt muligt undgår at få pengene retur, når du har penge stående på Skattekontoen.

Hvilke initiativer er der taget for små og mellemstore virksomheder?
Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Det gælder for alle virksomheder.

Lempelserne for moms gælder i første omgang for store virksomheder.

Hvornår skal AM-bidrag og A-skat betales for små og mellemstore virksomheder?
Fristen 11. maj rykkes til 10. september

Fristen 10. juni rykkes til 12. oktober

Fristen 10. juli rykkes til 10. november.

Bliver der også ændret på moms-betalingsfristen for små og mellemstore virksomheder?
Skatteministeriet er ved at undersøge, om betalingsvilkårene for moms for små og mellemstore virksomheder kan lempes.

Hvilke initiativer er der taget for store virksomheder?
Fristerne for betaling af AM-bidrag, A-skat og moms bliver midlertidigt forlænget.

Hvordan ændres betalingsfristen for AM-bidrag og A-skat for store virksomheder?

Fristen 30. april rykkes til 31. august

Fristen 29. maj rykkes til 30. september

Fristen 30. juni rykkes til 30. oktober.

Hvordan ændres betalingsfristen for moms for store virksomheder?

Fristen 27. april rykkes til 25. maj

Fristen 25. maj rykkes til 25. juni

Fristen 25. juni rykkes til 27. juli.

Hvorfor bliver fristen for moms kun rykket 30 dage?
Det er det maksimale, der kan gøres inden for EU-reglerne.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursutilbud

Læs mere