Skrevet af:
Jesper Beese
14. november 2019

Forhøjelse af den skattefrie seniorpræmie

Den skattefrie seniorpræmie hæves fra nu 30.000 kr. til 42.000 kr. – og samtidig indføres en yderligere skattefri præmie på 25.000 kr. til dem, der tager to år mere efter, at de har nået folkepensionsalderen.

Kravet om en arbejdsindsats på mindst 30 timer ugentligt gælder ikke for selvstændige. Indehavere af ikke så arbejdskrævende virksomheder er derfor berettiget til præmien, hvis deres virksomhedsoverskud er stort nok.

Vi har tidligere skrevet om vedtagelsen af reglerne i Din Revisor Informerer som du kan læse her.

Optjening og beløb
Retten til de to års seniorpræmie optjenes uafhængigt af hinanden.

Muligheden for at få en skattefri præmie på 25.000 kr. for det andet år (13 - 24 måneder efter folkepensionsalderen) er således ikke betinget af, at beløbet for det første år (1 - 12 måneder) er udbetalt. Omvendt hæves beløbet i år to ikke til 42.000 kr., hvis der ikke er udbetalt for år ét.

Den samlede skattefrie præmie på 67.000 kr. for to års ekstra arbejde svarer til en skattepligtig løn på ca. 154.000 kr. for en topskatteyder og ca. 110.000 kr. for de fleste andre. Det er ca. 6.500 kr. henholdsvis 4.600 kr. om måneden i 24 måneder.

Hvem er berettiget til skattefri seniorpræmie
Den skattefrie seniorpræmie gives til dem, der er født i 1954 eller senere og som fortsætter med at arbejde mindst 30 timer ugentligt efter, at de har nået folkepensionsalderen og tjener mindst 121,30 kr. i timen (2019).

Selvstændige er også berettiget til præmien, hvis de fortsætter deres virksomhed efter, at de har opnået folkepensionsalderen, men det kræver, at de har et skattemæssigt overskud før renter og finansielle poster på omkring 190.000 kr. (2019).

Til gengæld er der for disse ikke noget egentligt krav til arbejdsindsatsen, fordi denne ikke kan efterprøves. Hvis en selvstændig opfylder kravet til indtjeningen, anses dette således automatisk for at have krævet en arbejdsindsats svarende til de 30 timer ugentligt.

Det forhold, at der ikke gælder noget egentligt arbejdstidskrav for selvstændige, betyder, at også visse kommanditister, ejendomsudlejere, konsulenter og andre indehavere af ikke så arbejdskrævende virksomheder, vil være berettiget til præmien, hvis de altså opfylder kravet til indkomstens størrelse.

Hvis du er hovedaktionær er du berettiget til præmien efter samme regler som for lønmodtagere.

Lønudbetalinger fra holdingselskaber kan i denne forbindelse overvejes hvis der reelt arbejdes 30 timer ugentligt. Det er vores opfattelse, at arbejdstiden skal være reel idet Skattestyrelsen i modsat fald vil omkvalificere udbetalingerne til udbytte. Konsekvensen heraf vil formentlig derfor blive, at en modtaget seniorpræmie vil skulle tilbagebetales.

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere