Skrevet af:
Jesper Beese
2. juli 2015

Ferie i gulpladebilen er ok - men husk dagsbeviset

Reglerne om dagsbeviser til biler på gule plader gør det muligt, helt lovligt, at bruge disse til privat kørsel. Også til en ferietur til udlandet. Der kan dog højst købes 20 dagsbeviser pr. bil pr. år.

Normalt må biler på gule plader kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Anvendes de til privat kørsel, risikerer virksomheden at skulle tilbagebetale moms, ligesom føreren risikerer at blive beskattet af den private brug af bilen efter reglerne om firmabil til rådighed.

Med reglerne om dagsbeviser er det imidlertid blevet muligt at frikøbe en gulpladebil til privat kørsel, uden at dette får moms- eller skattemæssige konsekvenser for nogen af parterne.


Hvad koster det
Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på op til 3 ton koster 225 kr. pr. døgn. Et dagsbevis til en bil med en totalvægt på mellem 3 og 4 ton koster kun 185 kr. pr. døgn. Til gengæld skal virksomheden for sådanne biler betale såkaldt udtagningsmoms ved privat kørsel i en sådan.


Hvor mange dage kan jeg købe dagsbevis
Der kan købes op til 20 dagsbeviser pr. bil pr. år. Et dagsbevis skal købes senest 1 time før den private kørsel, og føreren skal medbringe dokumentation for købet i bilen.

Dagsbeviser kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Der gælder ingen restriktioner i den retning. Der gælder heller ingen regler for arten af den private anvendelse. Om bilen bruges til en flytning, til bortkørsel af affald, eller til en ferietur til udlandet er uden betydning. Der må dog ikke monteres bagsæder til lejligheden.


Hvem gælder reglerne for
Reglerne gælder ikke kun for almindelige lønmodtagere, men også for ledende medarbejdere, herunder hovedaktionærer. Også selvstændige kan anvende reglerne.


Hvordan holder jeg styr på antal dage
Reglerne er udformet sådan, at et døgn regnes fra kl. 00:00 til 23:59. Der skal derfor både betales for det døgn, hvor bilen hentes og for det døgn, hvor den afleveres. Til en ferietur til Gardasøen med 14 overnatninger på en campingplads dernede vil de fleste derfor skulle bruge mindst 16 dagsbeviser á 225 kr. = 3.600 kr.


Skal jeg beskattes af kørslen og udgifterne hertil
Det udløser ikke beskatning af medarbejderen, hvis arbejdsgiveren ikke blot stiller bilen til rådighed, men også dækker udgifterne til brændstof under feriekørsel. Det er der taget højde for i taksterne for dagsbeviserne.

Derimod kan arbejdsgiveren ikke dække hverken motorvejs-, bro- eller parkeringsafgifter og heller ikke færgebilletter under ferieturen, uden at det udløser beskatning hos medarbejderen.

Hvis arbejdsgiveren kræver, at medarbejderen selv betaler for brændstof til bilen under den private kørsel, kan medarbejderen ikke få nedsat prisen på dagsbeviset.

Tanken med reglerne er, at dagsbeviset købes og betales af den, som bruger bilen til privat kørsel. Der er imidlertid intet til hinder for, at en virksomhed som et generelt personalegode kan tilbyde at betale dagsbeviser for medarbejderne. I så fald har virksomheden skattemæssigt fradrag for udgiften, mens medarbejderne skal betale skat af værdien.

 

Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Kontakt os hvis du har spørgsmål til artiklen

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere