Skrevet af:
Jesper Beese
28. oktober 2020

EU-varesalg - Husk at indberette korrekt - B2B

EU-varesalg B2B - Husk at indberette to steder – ellers kan din virksomhed ende med en uforudset og meget ærgerlig momsregning.

Skattestyrelsen har i disse dage stor fokus på korrekt indberetning af virksomheders varesalg til virksomheder i andre EU-lande. Derfor indleder Skattestyrelsen nu en såkaldt oplysningskampagne.

I den forbindelse sender Skattestyrelsen breve ud til omkring 10.000 danske virksomheder, som efter styrelsens vurdering har lavet fejl i indberetningerne vedrørende EU-varesalg.


Salg uden moms til virksomheder i andre EU-lande
Din danske virksomhed skal som udgangspunkt ikke opkræve moms ved salg af varer til virksomheder i andre EU-lande. Du skal som sælger er i besiddelse af køberens gyldige EU-momsnummer, og varerne skal fysisk sendes ud af Danmark.

Varesalget skal angives din virksomheds momsangivelse under rubrik B-varer. Mange glemmer dog, at varesalget også skal indberettes i et andet system i TastSelv Erhverv – nemlig systemet ”EU-salg uden moms” (det tidligere Listesystem).

Den ekstra indberetning er meget vigtig, fordi disse indberetninger bliver delt med myndighederne i de øvrige EU-lande. På den måde er systemet et hjælpemiddel i forbindelse med myndighedernes kontrol til at sikre, at køberen afregner moms i det EU-land, hvor varerne sendes til.

Indberetning til systemet ”EU-salg uden moms” skal ske hver måned (senest d. 25. i måneden efter). Indberetningsfristen følger dermed ikke din virksomheds frist for angivelse af moms.

Du skal kun indberette for en periode, hvis der i perioden har været EU-salg. Du skal altså ikke lave en nul-indberetning. Du skal derimod indberette til systemet ved såvel salg af varer, visse ydelser og ved trekantshandel, hvor din danske virksomhed agerer som mellemmand.

 

Ansøgning om indberetning kvartalsvis
Det er muligt at ansøge om tilladelse til kun at indberette til ”EU-salg uden moms” én gang i kvartalet. Dette kan tillades, hvis din virksomhed kun sælger ydelser til virksomheder i andre EU-lande, eller hvis det kvartalsvise varesalg til virksomheder i andre EU-lande er under DKK 400.000. Ansøgning om tilladelse til kvartalsvis indberetning sker via TastSelv Erhverv.

 

Brev fra Skattestyrelsen
Skattestyrelsen skriver til ca. 10.000 danske virksomheder. I brevet bedes virksomheden kontrollere og indberette korrekt til systemet ”EU-salg uden moms” for perioden 1. januar 2020 og frem til d. 31. oktober 2020.

Indberetningerne til systemet skal ske inden d. 25. november 2020. Hvis ikke virksomheden får indberettet inden denne frist, risikerer den, at Skattestyrelsen vil efteropkræve 25% dansk moms af værdien, som virksomheden har angivet på momsangivelsens rubrik B-varer. Hertil kommer et rykkergebyr på DKK 65.

Hvis din virksomhed sælger varer eller ydelser til andre EU-lande kan det derfor være en rigtig god ide at kontrollere, om der er indberettet korrekt og evt. få rettet forkerte eller manglende indberetninger.


Denne publikation er skrevet i generelle vendinger og skal alene betragtes som generel vejledning. Du bør ikke handle eller undlade at handle uden at have fået professionel rådgivning. Kontakt danrevi for at drøfte de specifikke problemstillinger.

 

Tilmeld dig til vores nyhedsbrev

Læs mere
 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

Find din kontaktperson
 

Bliv klogere - benyt dig af vores kursustilbud

Læs mere